Installere PS5™- og PS4™-systemprogramvaren ved hjelp av Sikkerhetsmodus

Installere PS5™- og PS4™-systemprogramvaren ved hjelp av Sikkerhetsmodus

Finn ut hvordan du tilbakestiller PlayStation®-konsollen til fabrikkinnstillinger ved hjelp av Sikkerhetsmodus alternativ 6 og 7. Denne fremgangsmåten sletter alle brukerdata og installerer PlayStation-fastvaren på nytt.

Viktig!

Sikkerhetsmodus alternativ 7 (installere systemprogramvare på nytt) sletter alle data på PlayStation-konsollen og erstatter også systemprogramvaren. Det å velge dette alternativet er ansett for å være det siste trinnet under feilsøkingsprosessen.

Har du prøvd disse trinnene før du tilbakestiller?

Installere PS5- og PS4-systemprogramvaren på nytt

 1. Bruke en PC eller Mac til å opprette en mappe som heter PS5 på USB-enheten formatert som FAT32. Inni den mappen oppretter du enda en mappe som heter UPDATE.

 2. Gå til systemprogramvaresiden for PS5 og velg delen for å installere systemprogramvaren på nytt. Last ned installeringsfilen og lagre den i UPDATE-mappen. Lagre filen som PS5UPDATE.PUP.

 3. Koble USB-stasjonen som inneholder filen, til PS5-systemet.

 4. Start PS5-konsollen i Sikkerhetsmodus: Trykk på og hold nede power-knappen, og slipp den etter det andre pipet.

 5. Velg Sikkerhetsmodus alternativ 7: Installer systemprogramvaren på nytt.

 6. Velg Oppdater fra USB-lagringsenhet > OK.

Hvis PS5-konsollen ikke kjenner igjen oppdateringsfilen, må du kontrollere at mappenavn og filnavn er riktige. Angi mappenavnene og filnavnet med store bokstaver.

 1. Bruke en PC eller Mac til å opprette en mappe som heter PS4 på USB-enheten formatert som FAT32. Inni den mappen oppretter du enda en mappe som heter UPDATE.

 2. Gå til systemprogramvaresiden for PS4 og velg delen for å installere systemprogramvaren på nytt. Last ned installeringsfilen og lagre den i UPDATE-mappen. Lagre filen som PS4UPDATE.PUP.

 3. Koble USB-stasjonen som inneholder installasjonsfilen, til PS4-konsollen.

 4. Start PS4-konsollen i Sikkerhetsmodus: Trykk på og hold nede power-knappen, og slipp den etter det andre pipet.

 5. Velg Sikkerhetsmodus alternativ 7: Initialiser PS4 (installere systemprogramvare på nytt).

 6. Velg Oppdater fra USB-lagringsenhet > OK.

Hvis PS4-konsollen ikke kjenner igjen oppdateringsfilen, må du kontrollere at mappenavn og filnavn er riktige. Angi mappenavnene og filnavnet med store bokstaver.

Har du fremdeles problemer?

Hvis denne prosessen mislykkes, kan det hende du må reparere PlayStation-konsollen. Kontakt oss for å planlegge en reparasjon.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre