PS4 Pro: 4K- og HDR-veiledning

PS4 Pro: 4K- og HDR-veiledning

Lær hvordan du setter opp 4K og HDR på PlayStation®4 Pro.

Hva er 4K?

4K-oppløsning er nesten fire ganger høyere enn standard (1080p HD). Selv om alle PS4-systemer har HDR-funksjoner, kan du bare glede bruke 4K med PS4 Pro-systemet. Muligheten for oppgradert bildekvalitet avhenger av oppsettet på hjemmeunderholdningssystemet ditt. PS4 Pro velger automatisk den beste tilgjengelige oppløsningen.

Oppløsningen som vises på TV-en, kan være begrenset når du har en PlayStation®VR-prosessorenhet og hodesett koblet til PS4 Pro. 

PS4 Pro: Slik aktiverer du 4K-oppløsning

Du kan bare få dynamisk 4K med et PS4 Pro-system som er koblet til en 4K-kompatibel visningsenhet (f.eks. 4K-TV, 4K-projektor) med en Premium HDMI-kabel.

Du må aktivere 4K på både PS4 Pro-systemet og 4K-kompatible visningsenheter. Du må også aktivere denne innstillingen på alle andre enheter mellom PS4 Pro og 4K-kompatible visningsenheter (f.eks. 4K-kompatibelt hjemmekinosystem/AV-mottaker)

Se i håndboken for visningsenheten for å kontrollere at:

 • du kobler PS4 Pro-systemet til riktig 4K HDMI-inngang Kontroller dette for alle enheter som er koblet mellom PS4 Pro og 4K-kompatible visningsenheter.
 • visningsenheten din støtter 4K / 60 Hz Hvis den ikke gjør det, kan bildet skaleres ned til 2K / 60 Hz.
 • Kontroller at du bruker Premium HDMI-kabler til å koble til alle enhetene i kjeden. Du finner mer informasjon om Premium HDMI-kabler her.

Alle 4K-kompatible visningsenheter er forskjellige, så du må se i brukerveiledningen for enheten for å få detaljerte instruksjoner.

 1. Åpne menyen for skjerminnstillinger på den 4K-kompatible enheten.
 2. Finn oppløsningsinnstillingene, og aktiver 4K.
 3. Gjenta disse trinnene for alle enheter mellom PS4 Pro og 4K-kompatible visningsenheter.

PS4 Pro-systemet skal aktivere 4K automatisk hvis det oppdager en tilkoblet 4K-kompatibel enhet. Slik sikrer du at 4K og høyest mulig oppløsning er aktivert:

 1. Fra hjemskjermen går du til Innstillinger > Lyd og skjerm > Videoutdatainnstillinger.
 2. Sett oppløsningen til 2160P – YUV420 eller 2160p – RGB.
 3. Hvis du setter oppløsningen til Automatisk , vil PS4 Pro-systemet som standard bruke den høyeste tilgjengelige oppløsningen for visningsenheten som den er koblet til, og for innhold som spilles av / strømmes.
 4. Starte et 4K-kompatibelt spill* eller videostrømmetjeneste.

*Noen spill krever at du aktiverer 4K i menyen i spillet. Se i spillhåndboken for å finne ut mer.

Merk: Noen alternativer kan være nedtonet (ikke tilgjengelige) hvis 4K-visningsenheten ikke støtter disse oppløsningene.

Jeg får ikke et bilde eller 4K/HDR på PS4 Pro-systemet

Dette skyldes enkelte kompatibilitetsbegrensninger for noen 4K TV-modeller.

Hvis du ikke ser noe bilde etter at du har koblet PS4 Pro-systemet til en 4K-kompatibel TV, kan du følge disse trinnene:

 1. Gå inn i Sikkermodus på PS4 Pro-systemet.
 2. Velg alternativ 8: Angi HDCP-modus
 3. Velg Bare HDCP 1.4
 4. Systemet starter automatisk på nytt når du velger OK.

Du bør nå kunne se et bilde på TV-en. For noe innhold eller noen programmer vil du imidlertid ikke få 4K eller HDR mens HDCP 1.4 er aktivert.

 1. Slå av PS4 Pro igjen ved å holde nede power-knappen til du hører et andre pip. Når den er slått av, går du til Sikkermodus igjen som før.
 2. Nå velger du alternativ 2: Endre oppløsning. Du blir bedt om å starte systemet på nytt og velge en oppløsning.
 3. Når systemet har startet på nytt, velger du oppløsningen 2160p – YUV420 . Du bør nå kunne se et bilde på TV-en.
 4. Så slår du av PS4 igjen og starter den på nytt i Sikkermodus en siste gang.
 5. Velg alternativ 8: Angi HDCP-modus , og velg deretter alternativ 1: Automatisk.

Hvis du fremdeles har problemer etter å ha utført disse trinnene, kan du ta kontakt med TV-produsenten for å få mer hjelp.

 • Kontroller at du bruker riktig HDMI-inngang. De fleste 4K-visningsenheter har dedikerte HDMI-porter for 4K-oppløsning. Se i håndboken for enheten for å finne ut hvilken port du skal bruke.
 • Kontroller at alle HDMI-kabler mellom PS4 Pro og TV-en er Premium-sertifisert (v1.4+). HDMI-kabelen som følger med PS4 Pro, egner seg.
 • Kontroller TV-innstillingene, og kontroller at UHD Color er slått på. (gjelder ikke for alle TV-modeller)
 • Kontroller at innholdet du spiller av, støtter 4K eller HDR. Noen spill krever at 4K eller HDR aktiveres i menyen i spillet.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre