PS4 Pro-konsoll: Konfigurere 4K og HDR 

PS4 Pro-konsoll: Slik konfigurerer du 4K og HDR

Lær hvordan du konfigurerer 4K og HDR på PlayStation®4 Pro-konsollen.

PS4 Pro-konsoll: Slik aktiverer du 4K-oppløsning

Du må aktivere 4K på både PS4 Pro-konsollen og en 4K-kompatibel visningsenhet. Du må også aktivere denne innstillingen på alle andre enheter mellom PS4 Pro-konsollen og en 4K-kompatibel visningsenhet (f.eks. 4K-kompatibelt hjemmekinoanlegg / AV-mottaker).

Se i håndboken for visningsenheten for å kontrollere at:

 • du kobler PS4 Pro-konsollen til riktig 4K HDMI-inngang Kontroller dette for alle enheter som er koblet mellom PS4 Pro-konsollen og en 4K-kompatibel visningsenhet.
 • visningsenheten din støtter 4K / 60 Hz Hvis den ikke gjør det, kan bildet skaleres ned til 2K / 60 Hz.
 • Kontroller at du bruker Premium HDMI-kabler til å koble til alle enhetene i kjeden. Du finner mer informasjon om Premium HDMI-kabler her.

Alle 4K-kompatible visningsenheter er forskjellige, så du må se i brukerveiledningen for enheten for å få detaljerte instruksjoner.

 1. Åpne menyen for skjerminnstillinger på den 4K-kompatible enheten.
 2. Finn oppløsningsinnstillingene, og aktiver 4K.
 3. Gjenta disse trinnene for alle enheter mellom PS4 Pro-konsollen og en 4K-kompatibel visningsenhet.

PS4 Pro-konsollen skal aktivere 4K automatisk hvis den oppdager en tilkoblet 4K-kompatibel enhet. Slik sikrer du at 4K og høyest mulig oppløsning er aktivert:

 1. Fra hjemskjermen går du til Innstillinger > Lyd og skjerm > Videoutdatainnstillinger.
 2. Sett oppløsningen til 2160P – YUV420 eller 2160p – RGB.
 3. Hvis du setter oppløsningen til Automatisk , vil PS4 Pro-systemet som standard bruke den høyeste tilgjengelige oppløsningen for visningsenheten som den er koblet til, og for innhold som spilles av / strømmes.
 4. Starte et 4K-kompatibelt spill* eller videostrømmetjeneste.

*Noen spill krever at du aktiverer 4K i menyen i spillet. Se i spillhåndboken for å finne ut mer.

Merk: Noen alternativer kan være nedtonet (ikke tilgjengelige) hvis 4K-visningsenheten ikke støtter disse oppløsningene.

Hva er 4K?

4K-oppløsning er nesten fire ganger høyere enn standard (1080p HD). Selv om alle PS4-konsoller har HDR-funksjoner, kan du bare bruke 4K med PS4 Pro-konsollen. Muligheten for oppgradert bildekvalitet avhenger av oppsettet på hjemmeunderholdningsanlegget ditt. PS4 Pro-konsollene velger automatisk den beste tilgjengelige oppløsningen.

Oppløsningen som vises på TV-en, kan være begrenset når du har koblet en PlayStation®VR-prosessorenhet og et hodesett til PS4 Pro-konsollen. 

Jeg ser ikke noe bilde eller 4K/HDR på PS4 Pro-konsollen

Dette kan skyldes enkelte kompatibilitetsbegrensninger for noen 4K-TV-modeller.

Hvis du ikke ser noe bilde etter at du har koblet PS4 Pro-konsollen til en 4K-kompatibel visningsenhet, kan du følge disse trinnene:

 1. Gå til Sikkerhetsmodus på PS4 Pro-konsollen.
 2. Velg alternativ 8: Angi HDCP-modus
 3. Velg Bare HDCP 1.4
 4. Systemet starter automatisk på nytt når du velger OK.

Du bør nå kunne se et bilde på TV-en. For noe innhold eller noen programmer vil du imidlertid ikke få 4K eller HDR mens HDCP 1.4 er aktivert.

 1. Slå av PS4 Pro-konsollen igjen ved å holde nede power-knappen til du hører et andre pip. Når den er slått av, går du til Sikkerhetsmodus igjen som før.
 2. Nå velger du alternativ 2: Endre oppløsning. Du blir bedt om å starte systemet på nytt og velge en oppløsning.
 3. Når systemet har startet på nytt, velger du oppløsningen 2160p – YUV420 . Du bør nå kunne se et bilde på TV-en.
 4. Så slår du av konsollen igjen og starter den på nytt i Sikkerhetsmodus en siste gang.
 5. Velg alternativ 8: Angi HDCP-modus , og velg deretter alternativ 1: Automatisk.

Hvis du fremdeles har problemer etter å ha utført disse trinnene, kan du ta kontakt med TV-produsenten for å få mer hjelp.

 • Kontroller at du bruker riktig HDMI-inngang. De fleste 4K-visningsenheter har dedikerte HDMI-porter for 4K-oppløsning. Se i håndboken for enheten for å finne ut hvilken port du skal bruke.
 • Kontroller at alle HDMI-kabler mellom PS4 Pro-konsollen og TV-en er Premium-sertifisert (v1.4+). HDMI-kabelen som følger med PS4 Pro-konsollen, egner seg.
 • Kontroller TV-innstillingene, og kontroller at UHD Color er slått på. (gjelder ikke for alle TV-modeller)
 • Kontroller at innholdet du spiller av, støtter 4K eller HDR. Noen spill krever at 4K eller HDR aktiveres i menyen i spillet.

Har du problemer?

Gå til diagnostikkverktøyet til PlayStation-reparasjoner for å se videre trinn og for å avtale en reparasjon hvis du har oppløsningsproblemer.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre