player/">

Slik bruker du Media Player på PlayStation®4

Slik bruker du Media Player på PlayStation®4

Konfigurere Media Player på PS4

Du må laste ned Media Player fra PlayStation™Store før du kan spille av innhold og vise bildene dine. Velg Media Player fra innholdsområdet eller  Bibliotek. Deretter velger du Last ned fra skjermbildet som vises.

Spille av innhold ved hjelp av Media Player på PS4

  1. Velg Media Player fra innholdsområdet.

Tilkoblede USB-lagringsenheter eller medieservere som er i samme nettverk som systemet ditt, blir oppdaget og vises automatisk.

  1. Velg USB-lagringsenheten eller medieserveren.

  2. Velg innholdet du vil spille av.

For å kunne se eller spille av filer fra en ekstern lagringsenhet, som en USB-minnepinne eller en ekstern harddisk, må video- og bildefilene være lagret i en mappe på lagringsenheten. Musikkfiler må være lagret i en mappe med navnet MUSIKK.

Spille musikk i bakgrunnen ved hjelp av Media Player på PS4

Begynn å spille av musikk med Media Player. Trykk på PS-knappen for å komme tilbake til startskjermen. Du kan deretter starte et spill eller et annet program mens du fortsetter å høre på musikk i bakgrunnen.

Hvis du vil sette avspillingen på pause, justere volumet eller endre andre innstillinger, trykker du på og holder inne PS-knappen og velger Media Player fra hurtigmenyen.

Foreldrekontroller for PS4 Media Player

Familieadministratorer kan angi foreldrekontrollnivåer på PlayStation-systemet for å begrense tilgangen til innhold.

Aktivere undertekst på PS4 

  1. Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > Undertekst, og slå deretter på Vis undertekst.

  2. Start Media Player på nytt, start en video og trykk på OPTIONS-knappen for å aktivere undertekst.

Begrensninger for PS4 Media Player

  • Noen språk støttes ikke i Media Player.

  • Hvis du vil ha informasjon om tilkobling til medieserveren, kan du se instruksjonene som fulgte med enheten.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre