Strømindikatorlys på PS5- og PS4-konsoller

Finn ut mer om konsollstatusen som indikeres av strømindikatoren.

Hva betyr strømindikatorfargene?

Strømindikatoren på PlayStation®5- og PlayStation®4-konsoller viser farger som indikerer en status eller feil.

Slått på

Konsollen er slått på.

Hvis konsollen er slått på, men det ikke vises noe bilde, kan du gå til PlayStation-reparasjoner for å finne feilsøkingstrinn.

Slås på

Det tar kortere tid å slå på konsollen når du starter fra hvilemodus enn fra avskrudd tilstand. Du bør se PlayStation®-logoen på skjermen mens konsollen slås på.

Hvis konsollen slås av umiddelbart etter at du har slått den på, kan du gå til PlayStation-reparasjoner for å se feilsøkingstrinn.

Konsollfeil

Hvis strømindikatoren bare blinker hvitt, eller hvis den lyser blått og ikke går over til å lyse hvitt, er konsollen frosset og trenger feilsøking.

Følg feilsøkingstrinnene nedenfor:

  1. Koble fra konsollen.
  2. Etter 60 sekunder kobler du konsollen til igjen og slår den på.
  3. Hvis problemet vedvarer, installerer du konsollprogramvaren på nytt i Sikkerhetsmodus.

Konsollen slås av

Strømindikatoren pulserer hvitt og slås deretter av når konsollen slår seg helt av. Når den er slått av, kan ikke konsollen lade kontrollere, laste ned eller installere innhold.

Hvilemodus

Hvilemodus er en tilstand med lav strøm hvor konsollen kan lade kontrollere og laste ned og installere innhold. Du slår på konsollen fra hvilemodus ved å holde inne PS-knappen på en USB-tilkoblet eller tidligere sammenkoblet kontroller.

Går inn i hvilemodus

Dette kan se gult ut for noen. Etter noen sekunder skal strømindikatoren lyse oransje.

Konsollen er overopphetet

Konsollen overopphetes. Kontroller følgende:

  • Slå av konsollen, og vent til den har kjølt seg ned.
  • Når konsollen er avkjølt, flytter du den til et godt ventilert sted.
  • Kontroller at konsollens ventilasjonsåpninger ikke er blokkert.

Hvis du fortsatt opplever problemer, kan du gå til PlayStation-reparasjoner.

Slått av

Konsollen er slått av. Når den er slått av, kan ikke konsollen lade kontrollere, laste ned innhold eller installere innhold.

Trenger du hjelp? 

Få hjelp og støtte til dine PlayStation-produkter