Power-indikatorer på PlayStation®5- og PlayStation®4-konsoller

Finn ut statusen til konsollen din ved hjelp av power-indikatorene.

Power-indikatorene på PS5™- og PS4™-konsoller kan vise en rekke farger for å indikere statusinformasjon.

Slått av

Konsollen er slått helt av. Når den er slått av, kan ikke konsollen lade kontrollere via USB, laste ned innhold eller installere innhold.

Slå på

Det tar kortere tid å slå på konsollen når du starter fra hvilemodus enn fra avskrudd tilstand. Du bør se PlayStation®-logoen på skjermen mens konsollen slås på.

Slått på

Konsollen er på og fungerer som normalt.

Går inn i hvilemodus

Dette lyset kan virke gult for noen. Etter noen sekunder skal konsollampen forbli oransje.

Hvilemodus

Hvilemodus er en tilstand med lav strøm hvor konsollen kan lade kontrollere, laste ned og installere innhold. Du slår på konsollen fra hvilemodus ved å holde inne PS-knappen på en USB-tilkoblet eller tidligere sammenkoblet kontroller.

 

Konsollen slås av

Konsollampene pulserer hvitt og slås deretter av når konsollen slår seg helt av. Når den er slått av, kan ikke konsollen lade kontrollere via USB, laste ned eller installere innhold.

Konsollfeil

Hvis indikatorlampen bare blinker hvitt, eller hvis det blå lyset aldri skifter til kontinuerlig hvitt, har konsollen låst seg og må feilsøkes.

Følg feilsøkingstrinnene nedenfor:

  1. Koble fra konsollen.
  2. Etter 60 sekunder kobler du konsollen til igjen og slår den på.
  3. Hvis problemet vedvarer, installerer du konsollprogramvaren på nytt i Sikkerhetsmodus.

Konsollen er overopphetet

Konsollen er overopphetet og må leveres inn for service.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre