Slik justerer du pipelyden på PS5-konsollen

Finn ut hvordan du deaktiverer eller justerer pipene fra PlayStation®5-konsollen.

Slik justerer du pipelyden

Du kan justere volumet på pipelyden som høres når du slår PS5®-konsollen av eller på, og når du setter inn en plate.   

  1. Gå til hjem-skjermen, og velg Innstillinger > System.
  2. Velg Pipelyd.

Når du velger Demp pipelyden, gjelder dette pipet som høres når du slår konsollen av eller på eller setter konsollen i hvilemodus. Andre pipelyder påvirkes ikke av denne innstillingen.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre