Slik justerer du lydsignalet og lyset på PS5-konsollen | PlayStations kundestøtte

Finn ut hvordan du justerer lydsignalet og lysstyrken på strømindikatoren på PlayStation®5-konsollen.

Slik justerer du lydsignalet på PS5-konsollen

Du kan justere volumet på pipelyden som høres når du slår PS5®-konsollen av eller på, og når du setter inn en plate.   

  1. Gå til hjem-skjermen, og velg Innstillinger > System.
  2. Velg Lydsignal og lys.
  3. Velg Volum og velg deretter Høyt (Standard), Middels eller Lavt.

Når du velger Demp pipelyd, gjelder dette pipet som høres når du slår konsollen av eller på eller setter konsollen i hvilemodus. Andre pipelyder påvirkes ikke av denne innstillingen.

Slik justerer du lysstyrken på strømindikatoren på PS5-konsollen

Du kan endre lysstyrken på strømindikatoren. 

  1. Gå til hjem-skjermen, og velg Innstillinger > System.
  2. Velg Lydsignal og lys > Lysstyrke.
  3. Velg Svakt, Middels eller Sterkt.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre