Tilgjengelighetsinnstillinger på PS5-konsoller

Slik bruker du tilgjengelighetsinnstillinger på PS5-konsoller

Finn ut hvordan du tilpasser kontrollerinnstillingene, konfigurerer visningszoom og aktiverer teksting for hørselshemmede med tilgjengelighetsinnstillinger på PlayStation®5-konsoller.

Slik endrer du tilgjengelighetsinnstillingene på PS5-konsoller

 1. Gå til hjem-skjermen og velg Innstillinger Tilgjengelighet.
 2. Velg en tilgjengelighetsinnstilling for å aktivere eller justere den.

Hvis du legger til Tilgjengelighet i kontrollsenteret, kan du også justere disse innstillingene herfra.

Slik viser du tilgjengelighetsfunksjonene til et spill på PS5-konsoller

 1. Gå til hjem-skjermen for Spill og velg PlayStation Store
 2. Velg et spill for å åpne spillhuben.
 3. Trykk på trekantknappen eller velg sidepanelet for å vise tilgjengelighetsfunksjonene til spillet.

Slik bruker du haptisk tilbakemelding på PS5-konsoller

Med haptisk tilbakemelding vibrerer kontrolleren på unike måter etter bestemte handlinger du utfører mens du navigerer i konsollen. 

 1. Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > Kontrollere
 2. Slå på Haptisk tilbakemelding under konsollnavigering.
 • Flytte en glidebryter / flytte fokus
 • Velge en avmerkingsboks / slå en innstilling av eller på
 • Få et varsel
 • Velge et markert element / avbryte en kommando
 • Bruke tastaturet på skjermen
 • Denne innstillingen er kun tilgjengelig når et nivå for vibrasjonsintensitet er valgt. 
 • PS5-konsollens innstilling for haptisk tilbakemelding er kun tilgjengelig for navigering i konsollen.
 • Haptisk tilbakemelding er kun tilgjengelig for den trådløse DualSense-kontrolleren, den trådløse DualSense Edge-kontrolleren og PlayStation VR2 Sense-kontrolleren.

Slik tilpasser du knappetildelinger på en trådløs DualSense-kontroller

 1. Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet
 2. Velg Kontrollere > Tilpass knappetildelinger for trådløs DualSense-kontroller.
 3. Velg knappen du vil endre, og velg deretter funksjonen du vil tilordne til den. 
 4. Velg Bruk.

Slik aktiverer du zoom på PS5-konsoller

 1. Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > Skjerm og lyd > Zoom.
 2. Slå på Aktiver zoom.

Hvis du slår på Juster visningsområdet etter bevegelser, flytter visningsområdet seg automatisk etter bevegelsene dine når du har zoomet inn.

 1. Mens du er på skjermen du vil forstørre, trykker du på PS-knappen og firkantknappen samtidig.
  Du kan begynne å justere zoomen.
 2. Trykk på PS-knappen og firkantknappen samtidig til zoomforstørrelsen er slik du vil.
  Zoomforstørrelsen endres for hvert trykk. Hvis du har slått av Juster visningsområdet etter bevegelser, bruker du den høyre spaken til å justere visningsområdet.
 3. Trykk på kryssknappen.
  Zoomforstørrelsen og visningsområdet er angitt, og du kan fortsette handlinger mens du har zoomet inn.

Zoomfunksjonen er ikke tilgjengelig med enkelte funksjoner eller programmer, for eksempel:

 • under Avstandsspill
 • mens du kringkaster
 • mens du deler skjermen med Delt skjerm eller Delingsspill 
 • mens du bruker PlayStation VR.

Når du bruker bestemte funksjoner, for eksempel et spill eller ser på diskbaserte medier, vil ikke visningsområdet bevege seg selv om Juster visningsområdet etter bevegelser er slått på.

 1. Når du har zoomet inn, trykker du på PS-knappen og firkantknappen samtidig.
  Du kommer tilbake til skjermbildet for forstørrelse og justering av visningsområdet.
 2. Trykk på sirkelknappen for å avslutte zoom
  .

Du kan forstørre innholdet på kortene som viser nettsider. Trykk på valgknappen og velg Zoom eller Forstørr.

Zoom
Forstørr tekst eller bilder uten å endre størrelsen på vinduet. Sideoppsettet kan endres.
Trykk på L3- og R3-knappen for å zoome inn eller ut.

Forstørr
Forstørr det som er på skjermen uten å endre sideoppsettet. Du må kanskje bla opp, ned, til venstre eller til høyre for å se hele siden.

Slik tilpasser du skjerm- og tekstinnstillinger på PS5-konsoller

 1. Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > Skjerm og lyd.
 2. Velg mellom de følgende skjerm- og tekstinnstillingene:

Reverser tekst- og bakgrunnsfarger på skjermen. Når denne innstillingen er aktivert, er HDR (High Dynamic Range) slått av.

Slå på Aktiver fargefilter og velg et Fargefilter for å få alternative fargealternativer. 

Dra glidebryteren for å justere fargeintensiteten.

Endre tekststørrelse.

Slå på for å vise tekst med fet skrift.

Slå på for å endre fargen på teksten og bakgrunnene for å forbedre kontrasten og lesbarheten.

Merk av aktiverte innstillinger, slik at du enkelt kan se at de er slått på.

Still inn hastigheten for å bla horisontalt.

Slå på for å redusere bevegelseseffekter og bevegelser på skjermen.

Slik slår du på skjermleseren på PS5-konsoller 

Skjermleseren leser opp tekst på skjermen. Den gir også taleveiledning for betjening av konsollen.

Legg merke til at skjermleseren bare er tilgjengelig på enkelte språk. Skjermleserspråket er knyttet til konsollspråket.

 1. Gå til hjem-skjermen og velg Innstillinger > Tilgjengelighet > Skjermleser.  
 2. Aktiver Skjermleser.

Du kan gjennomføre følgende handlinger samtidig som tekst leses høyt.

 • Pause/Spille av
  Trykk på PS-knappen og triangelknappen samtidig.
 • Starte opplesingen fra begynnelsen
  Trykk på PS-knappen og R1-knappen samtidig.

Talehastighet
Angi talehastighet.

Stemmetype
Velg en stemme.

Stemmevolum
Dra glidebryteren for å justere volumet på den oppleste teksten.

Skjermleseren er for øyeblikket tilgjengelig på:

Arabisk

Japansk

Nederlandsk

Koreansk

Engelsk

Polsk

Fransk

Portugisisk

Tysk

Russisk

Italiensk

Spansk

Slik slår du på teksting for hørselshemmede i medier på PS5-konsoller

Teksting for hørselshemmede transkriberer det som blir sagt, slik at du ser det på skjermen. Med visse typer innhold ser du også tekst for lydsignaler. 

 1. Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > Teksting for hørselshemmede
 2. Slå på Vis undertekster for hørselshemmede.

Hva du ser på, bestemmer som standard hvordan teksting for hørselshemmede vises.

Hvis du vil tilpasse hvordan undertekster for hørselshemmede vises på skjermen, velger du Innstillinger for undertekster for hørselshemmede, slår på Stil for undertekster for hørselshemmede og konfigurerer følgende:

 • Skriftstørrelse, farge, kanter og gjennomsiktighet.

 • Bakgrunnsfarge og gjennomsiktighet, vindusfarge og gjennomsiktighet.

Slik slår du på transkripsjon av chat på PS5-konsoller

Med funksjonen for transkripsjon av chat (tale-til-tekst og tekst-til-tale) konverteres stemmene til andre spillere i talechat i selskaper og støttede spill. Den leser også opp tekst som du skriver inn til andre spillere. Transkripsjon av chat i spillchat er bare tilgjengelig i spill som støtter det.

 1. Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > Transkripsjon av chat.
 2. Aktiver Transkripsjon av chat:

Slå transkripsjon av chat av eller på.

Velg ett av de tilgjengelige språkene. Tekst du skriver inn blir lest høyt og tekst du sier blir transkribert til andre spillere på det valgte språket, hvis de andre spillerne også bruker transkripsjon av chat. Som standard brukes konsollspråket som talespråket. Hvis konsollspråket ikke støttes, er engelsk som standard angitt som talespråk.

Transkripsjon av chat er tilgjengelig på:

Engelsk Italiensk
Fransk Japansk
Tysk Spansk

Velg en stemmetype som skal representere deg. Andre spillere i talechatten hører denne stemmen når tekst du skriver inn, leses opp for dem.

Hvis du vil bruke transkripsjon av chat, må du være i en talechat.

Når du har konfigurert transkripsjon av chat, konverteres stemmene til andre spillere til tekst og vises på høyre side av kortet for talechat.

Du kan la tastaturet ta seg av snakkingen. Velg Si noe, og skriv deretter inn tekst ved hjelp av skjermtastaturet. Teksten leses høyt til de andre spillerne ved hjelp av stemmetypen du valgte under oppsettet.

Bruk Multitasking for å se hva andre spillere i talechatten din sier mens du gjør noe.

 1. Trykk på valgknappen eller velg Multitasking på talechatkortet, og velg enten Bilde-i-bilde eller Fest på siden.
 2. Trykk raskt to ganger på PS-knappen for å bruke transkripsjon av chat og skrive inn tekst samtidig som du bruker skjermoppsettene Bilde-i-bilde eller Fest på siden i talechat.

Slik slår du på monolyd for øretelefoner

Monolyd for øretelefoner lar deg spille samme lyd fra både venstre og høyre side av øretelefonene dine.

 1. Gå til Innstillinger > Lyd > Utsignal for lyd.

 2. Velg Øretelefoner > Monolyd for øretelefoner.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre