Tilpass kontrollsenteret til PS5-konsollen

Slik tilpasser du kontrollsenteret til PS5-konsollen

Du kan tilpasse kontrollsenteret til PlayStation®5-konsollen din ved å flytte på de mest brukte funksjonene.

Slik tilpasser du kontrollsenteret til PS5

 1. Trykk på PS-knappen for å vise kontrollsenteret.
 2. Marker et ikon i kontrollområdet og trykk på valgknappen.
 3. Velg ikonet du vil flytte.
  Nå kan du flytte på ikonet.
 4. Flytt ikonet dit du vil ha det og trykk på X for å angi plasseringen.
  For å skjule et ikon, flytt det til området for skjulte kontroller på skjermen.
 5. Gjenta steg tre til fire til du er ferdig med å tilpasse kontrollsenteret. Trykk deretter på valgknappen.
  Dette tar deg tilbake til den opprinnelige skjermen.
 • Hvis du vil oppheve skjulingen av et ikon, velger du ikonet i området for skjulte kontroller og flytter det til området for synlige kontroller.
 • Merk at noen ikoner ikke kan skjules.

Hva finner jeg i kontrollsenteret til PS5-konsollen?

Kontrollsenteret gir deg rask tilgang til ulike funksjoner på PS5-konsollen uten at du må avslutte spillet. Trykk på PS-knappen for å vise kontrollsenteret.

A ) Kort

Kort lar deg bruke ulike funksjoner og handlinger som er unike for spillet du spiller. Eksempler på kort:

Se fremdriften din mot et trofé, tilgjengelige utfordringer og aktiviteter basert på spillfremdriften din. Du kan også hoppe rett i det og ta del i en bestemt aktivitet med det tilhørende kortet. 

Demp eller opphev dempingen av mikrofonen og slå av eller på kameraet i talechatter med vennene dine, og administrer en aktiv talechat eller kringkasting.

Styr musikken som spilles. 

B ) Kontroller for kontrollsenter

De følgende kontrollene vises avhengig av konteksten. Skjermen som vises når du velger et funksjonsikon, kalles kontrollmenyen.

Hjem
Viser hjem-skjermen. 
Noen spill og apper blir midlertidig stanset når du viser hjem-skjermen. For å returnere til spillet velger du det fra skjermen for dine spill.

Veksler
Viser spill og apper som har blitt åpnet nylig. Bytt mellom spill og apper eller avslutt et spill du spiller.

Varsler
Sjekk mottatte varsler. 

Game Base
Se vennelisten din, eller prat med andre spillere via meldinger og talechat. 

Musikk
Hør på musikk mens du spiller.

Lyd
Administrer lydinnstillingene dine. 
Hvis du vil justere 3D-lyd og andre detaljerte innstillinger, går du til Innstillinger > Lyd > Utsignal for lyd.

Mikrofon
Endre inndataenhet, dempe eller opphev dempingen av mikrofonen din, og juster mikrofonnivået.

Tilbehør
Sjekk batterinivået til kontrolleren eller hodesettet og endre innstillingene.

Profil 
Velg denne for å oppdatere påloggingsstatusen din, få tilgang til profilen din, se troféer, bytte bruker og logge av.

Strøm
Slå av PS5-konsollen eller sett den i hvilemodus. 

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre