Justere 4K-oppløsning på PS5-konsoller 

Slik aktiverer og justerer du 4K-oppløsning på PS5-konsoller

Finn ut hvordan du aktiverer 4K-oppløsning og justerer innstillingene for videoutgang på PlayStation®5-konsollen.

Slik endrer du oppløsningen på PS5-konsoller

PS5™-konsollen registrerer funksjonene til TV-en og velger automatisk den beste tilgjengelige oppløsningen. Du kan endre oppløsningen ved å bruke PS5-innstillingene for videoutgang. 

 1. Gå til Innstillinger > Skjerm og video
 2. Velg Videoutgang.
  Herfra kan du se Informasjon om gjeldende videoutgang eller endre videoutgangsinnstillingene.

Se informasjon om den tilkoblede HDMI-enhetens oppløsning, VRR (variable refresh rate) og HDR (high dynamic range).

Angi skjermoppløsningen. Når du velger Automatisk, er den angitt til den høyeste oppløsningen TV-en støtter.

Test 1440p-utgang
Hvis TV-en har støtte for 1440p-utgang, kan du teste SDR/HDR 60 Hz / 120 Hz og VRR-videoutgang. Hvis du vil bruke 1440p-utgang, kan du angi Oppløsning til 1440p.

Tillat at oppdateringshastigheten tilpasses i sanntid når TV-er og spill som støtter VRR (variable refresh rate), brukes.

 • Resultatene varierer avhengig av TV-en du bruker.
 • Slå på Bruk for spill som ikke støttes for å stabilisere bildefrekvensen for spill selv om de ikke støtter VRR. 
  Hvis du opplever uventet atferd mens du spiller spill, bør du slå av denne innstillingen.

Slå på for å aktivere 120 Hz-videoutgang til TV-en og spill som støtter bildefrekvens på 120 Hz. Hvis du opplever problemer med videoutgangen i disse spillene på en skjerm eller en annen visningsenhet, bør du slå av denne innstillingen.

Hvis TV-en støtter ALLM (auto low-latency mode), bytter den automatisk til modus for lav ventetid mens du spiller spill. Selv om du angir ALLM til Av, bytter den automatisk til modusen for lav ventetid når du bruker VRR-utgang.

 • Hvis du slår ALLM helt av, må du også angi VRR til Av.

Juster overføringshastigheten for video med 4K-oppløsning. Hvis du opplever flimring på skjermen, kan du prøve å velge -1 eller -2 for å begrense utgangen. Dette kan forbedre bildekvaliteten.

 • Når du velger -1, er følgende utgang begrenset:
  4K 120 Hz
  4K 50/60 Hz RGB/YUV444 DeepColor

Når du viser 4K HDR-innhold ved 50/60 Hz, brukes fargeformat YUV422 eller YUV420.

 • Når du velger -2, er følgende utgang begrenset:
  4K 120 Hz
  4K 50/60 Hz RGB/YUV444

Når du viser 4K-innhold ved 50/60 Hz, brukes fargeformat YUV420.

Få mer realistiske bildedetaljer med en HDR-TV (high dynamic range).

 • Hvis du velger Alltid på, konverteres også spill og apper som ikke er HDR-kompatible, automatisk til HDR-utgang.
 • Hvis du velger På når den støttes, vises spill og apper som ikke er HDR-kompatible, i SDR (standard dynamic range).

Gjør det mulig å finjustere lysstyrken og optimalisere HDR-gjengivelsen.

Gir jevn bildegjengivelse.

Endre dette bare når du bruker en HDMI-enhet som ikke sender RGB-områdeinformasjon på riktig måte.

Slik justerer du skjermområdet på PS5-konsoller

Hvis bildet på TV-skjermen virker avskåret rundt kantene, eller hvis du ser en svart kant rundt bildet, kan du prøve å justere skjermområdet:

 1. Gå til Innstillinger > Skjerm og video > Skjerm.

 2. Velg Juster visningsområde

 3. Følg instruksjonene på skjermen.

Hva er 4K?

4K-oppløsning er nesten fire ganger høyere enn standard (1080p HD). Selv om alle PS5-konsoller har 4K- og HDR-funksjoner, avhenger den tilgjengelige bildekvaliteten av oppsettet på hjemmeunderholdningssystemet ditt.

Støttes HDMI 2.1 på PS5-konsoller?

PS5-konsollen støtter spesifikasjonene til HDMI 2.1, og den støtter også 4K-videoutdata på 120 Hz. Siden det ikke er fullstendig støtte for denne fremtredende teknologien på markedet, jobber Sony Interactive Entertainment med TV-produsenter for å forbedre ytelsen og gi konsollbrukere en så god opplevelse som mulig. Du kan oppleve noen problemer med 4K 120 Hz i løpet av denne overgangsperioden.

Hvis du opplever en situasjon der det ikke vises noe på TV-en når PS5-konsollen forventes å sende ut et 4K 120 Hz-signal, eller signalet vises som 1080p på 120 Hz, bør du se på følgende:

 • Hevdes det at TV-en støtter 4K 120 Hz? 
 • Bruker TV-en den nyeste fastvaren? 
 • Bruker du kabelen som fulgte med PS5-konsollen eller en Ultra High-Speed-kabel som er beregnet på et 4K 120 Hz-signal? 
 • Er PS5-konsollen koblet direkte til TV-en via HDMI, eller til en mottaker eller et annet mellomledd som kan påvirke signalet? 
 • Er PS5-konsollen koblet til en passende HDMI-port (2.1) på TV-en? Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til TV-en. Støtte for HDMI 2.1 krever kanskje at du endrer innstillingene via TV-en. 
 • Er PS5 Skjerm og Video > Videoutgang > Oppløsning satt til Automatisk eller 2160p
 • Er PS5 Skjerm og Video > Videoutgang > Overføringshastighet for 4K-video satt til Automatisk?

Støttes automatisk modus med lav ventetid på PS5-konsoller?

Hvis TV-en støtter ALLM (auto low-latency mode), bytter den automatisk til modus for lav ventetid mens du spiller spill. Selv om du angir ALLM til Av, bytter den automatisk til modusen for lav ventetid når du bruker VRR-utgang. Hvis du slår ALLM helt av, må du også angi VRR til Av.

 • Du kan justere ALLM ved å gå til Innstillinger > Skjerm og video > Videoutgang > ALLM.

 • Den nyeste systemprogramvaren kreves for ALLM.  

 • Merk at PS5-konsollen ikke sender et ALLM-signal når en medieapp kjører.  

 • Sjekk bruksanvisningen til TV-en for å se om ALLM støttes. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte produsenten.

Har alle TV-er med HDMI 2.1 ALLM?
Nei, sjekk brukerhåndboken som fulgte med skjermenheten for å se om den støtter ALLM.

Hvilken kabel må PS5-konsoller ha for å kunne bruke ALLM? 
HDMI-kabelen som følger med PS5-konsollen, er anbefalt. Ellers bør en Ultra-High-Speed HDMI-kabel som støtter HDMI 2.1, kunne støtte ALLM.

Hvilken HDMI-port må jeg bruke på TV-en?
Hvis det er en HDMI-port som støtter HDMI 2.1, bør du bruke den til å koble til PS5-konsollen.

Har du problemer?

Gå til diagnostikkverktøyet til PlayStation-reparasjoner for å se videre trinn og for å avtale en reparasjon hvis du har oppløsningsproblemer. 

Trenger du hjelp? 

Få hjelp og støtte til dine PlayStation-produkter