Justere 4K-oppløsning på PS5-konsoller 

Slik aktiverer og justerer du 4K-oppløsning på PS5-konsoller

Finn ut hvordan du aktiverer 4K-oppløsning og justerer innstillingene for videoutgang på PlayStation®5-konsollen.

Slik endrer du oppløsningen på PS5-konsoller

PS5™-konsollen registrerer funksjonene til TV-en og velger automatisk den beste tilgjengelige oppløsningen. Du kan endre oppløsningen ved å bruke innstillingene for Videoutgang

 1. Gå til Innstillinger > Skjerm og video. 

 2. Velg Videoutgang.

Informasjon om videoutdata
Se de nåværende innstillingene og TV-funksjonene.

Oppløsning
Angi skjermoppløsningen.

Test 1440p-utdata
Hvis TV-en har støtte for 1440p-utdata, kan du teste SDR/HDR 60 Hz / 120 Hz videoutgang. Angi oppløsningen som 1440p for å bruke 1440p-utdata.*

* Krever TV- eller PC-skjerm som er kompatibel med 1440p. Resultatene kan variere avhengig av spillet som spilles. Merk: VRR på PS5-konsoller støtter 1080p og 4K-videoutdata, men ikke 1440p.

VRR
Tillat at oppdateringshastigheten tilpasses i sanntid når TV-er og spill som støtter VRR (variable refresh rate) brukes. Resultatene varierer, avhengig av TV-en du bruker og om PS5-spillet du spiller støtter VRR. 

PS5™-konsoller støtter VRR via HDMI 2.1. Andre skjermstandarder som NVIDIA  G-SYNC® og AMD FreeSync™ støttes ikke.

Slå på Bruk på spill som ikke støttes for å forbedre videokvaliteten til noen PS5-spill som ikke støtter VRR. Hvis du opplever uventet atferd mens du spiller spill, bør du slå av denne innstillingen.

Aktiver 120 Hz-utdata
Slå på for å aktivere 120 Hz-videoutdata til TV-en og spill som støtter bildefrekvens på 120 Hz. Hvis du opplever problemer med videoutdata i disse spillene på en skjerm eller en annen visningsenhet, bør du slå av denne innstillingen.

ALLM
Sett automatisk modus med lav latens (ALLM) til Automatisk eller Av.
Hvis du velger Automatisk, skifter TV-en automatisk til modus med lav latens når du spiller. Hvis du velger Av, aktiveres ikke ALLM – med mindre du bruker utdata for VRR.

Overføringshastighet for 4K-video
Juster overføringshastigheten for video med 4K-oppløsning. Hvis du opplever flimring på skjermen, kan du prøve å velge -1 eller -2 for å begrense overføringshastigheten, og muligens forbedre bildekvaliteten.

HDR
Få mer realistiske bilder og detaljer med en HDR-TV (high dynamic range). Hvis du velger Alltid på, konverteres også spill og apper som ikke er HDR-kompatible, automatisk til HDR-utdata. Hvis du velger På når den støttes, vises spill og apper som ikke er HDR-kompatible, i SDR (standard dynamic range).

Juster HDR
Gjør det mulig å finjustere lysstyrken og optimalisere HDR-gjengivelsen.

Utgang Dyp farge
Muliggjør jevn bildegjengivelse.

RGB-område
Endre dette bare når du bruker en HDMI-enhet som ikke sender RGB-områdeinformasjon på riktig måte.

Slik justerer du skjermområdet på PS5-konsoller

Hvis bildet på TV-skjermen virker avskåret rundt kantene, eller hvis du ser en svart kant rundt bildet, kan du prøve å justere skjermområdet:

 1. Gå til Innstillinger > Skjerm og video > Skjerm.

 2. Velg Juster visningsområde

 3. Følg instruksjonene på skjermen.

Hva er 4K?

4K-oppløsning er nesten fire ganger høyere enn standard (1080p HD). Selv om alle PS5-konsoller har 4K- og HDR-funksjoner, avhenger den tilgjengelige bildekvaliteten av oppsettet på hjemmeunderholdningssystemet ditt.

Støttes HDMI 2.1 på PS5-konsoller?

PS5-konsollen støtter spesifikasjonene til HDMI 2.1, og den støtter også 4K-videoutdata på 120 Hz. Siden det ikke er fullstendig støtte for denne fremtredende teknologien på markedet, jobber Sony Interactive Entertainment med TV-produsenter for å forbedre ytelsen og gi konsollbrukere en så god opplevelse som mulig. Du kan oppleve noen problemer med 4K 120 Hz i løpet av denne overgangsperioden.

Hvis du opplever en situasjon der det ikke vises noe på TV-en når PS5-konsollen forventes å sende ut et 4K 120 Hz-signal, eller signalet vises som 1080p på 120 Hz, bør du se på følgende:

 • Hevdes det at TV-en støtter 4K 120 Hz? 
 • Bruker TV-en den nyeste fastvaren? 
 • Bruker du kabelen som fulgte med PS5-konsollen eller en Ultra High-Speed-kabel som er beregnet på et 4K 120 Hz-signal? 
 • Er PS5-konsollen koblet direkte til TV-en via HDMI, eller til en mottaker eller et annet mellomledd som kan påvirke signalet? 
 • Er PS5-konsollen koblet til en passende HDMI-port (2.1) på TV-en? Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til TV-en. Støtte for HDMI 2.1 krever kanskje at du endrer innstillingene via TV-en. 
 • Er PS5 Skjerm og Video > Videoutgang > Oppløsning satt til Automatisk eller 2160p
 • Er PS5 Skjerm og Video > Videoutgang > Overføringshastighet for 4K-video satt til Automatisk?

Støttes automatisk modus med lav latens på PS5-konsoller?

Når du kobler til PS5-konsollen med en HDMI-kabel, sender konsollen et ALLM-signal til utdataenheten. Hvis TV-en støtter denne modusen, blir ALLM satt til Automatisk, og utdataenheten startes i modus med lav latens. 

 • Du kan justere ALLM ved å gå til Innstillinger > Skjerm og video > Videoutgang > ALLM.

 • ALLM kan slås AV når VRR ikke er aktivert.

 • Den nyeste systemprogramvaren kreves for ALLM.  

 • Merk at PS5-konsollen ikke sender et ALLM-signal når en medieapp kjører.  

 • Sjekk bruksanvisningen til TV-en for å se om ALLM støttes. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte produsenten.

Har alle TV-er med HDMI 2.1 ALLM?
Nei, sjekk brukerhåndboken som fulgte med skjermenheten for å se om den støtter ALLM.

Hvilken kabel må PS5-konsoller ha for å kunne bruke ALLM? 
HDMI-kabelen som følger med PS5-konsollen, er anbefalt. Ellers bør en Ultra-High-Speed HDMI-kabel som støtter HDMI 2.1, kunne støtte ALLM.

Hvilken HDMI-port må jeg bruke på TV-en?
Hvis det er en HDMI-port som støtter HDMI 2.1, bør du bruke den til å koble til PS5-konsollen.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre