Bruke tastatur og mus på PS5-konsoller

Slik bruker du tastatur og mus på PS5-konsoller

Finn ut hvordan du konfigurerer tastatur og mus for PlayStation®5-konsollen.

Slik konfigurerer du et tastatur på PS5-konsoller 

Vil du ha en raskere måte å skrive inn tekst på? Koble USB- eller Bluetooth®-tastaturet til PS5™-konsollen. 

 1. Gå til hjem-skjermen og velg Innstillinger > Tilbehør
 2. Velg Annet tilbehør for å finne følgende tastaturinnstillinger: 

Velg et tastaturspråk
Enkelte språk har flere inntastingsmetoder. 

Repetisjonstast (forsinkelse)
Velg hvor lang tid det tar for et tegn å begynne å gjenta seg når du trykker på og holder nede den tilsvarende tasten. 

Repetisjonstast (hastighet)
Velg hvor raskt et tegn gjentas når du trykker på og holder nede den tilsvarende tasten. 

 • Hvis du vil ha informasjon om enhetskompatibilitet og bruk, kan du se instruksjonene som fulgte med enheten. Ikke alle enheter fungerer med konsollen. 
 • Du kan også konfigurere disse innstillingene ved å velge Tilbehør i kontrollsenteret.

Slik konfigurerer du en mus på PS5-konsoller

Velg enkelt elementer på skjermen ved hjelp av USB- eller Bluetooth®-musen med PS5-konsollen.

 1. Gå til Innstillinger > Tilbehør.
 2. Velg Annet tilbehør for å finne følgende museinnstillinger:

Type
Velg venstrehendt eller høyrehendt bruk.

Pekerhastighet
Velg hvor raskt pekeren beveger seg.

 • Hvis du vil ha informasjon om enhetskompatibilitet og bruk, kan du se instruksjonene som fulgte med enheten. Ikke alle enheter fungerer med konsollen.
 • Du kan også velge Tilbehør fra kontrollsenteret for å endre disse innstillingene.

Slik kan du pare et Bluetooth-tastatur og en Bluetooth-mus med PS5-konsollen

 1. Slå på paringsmodus på enheten.
  Se enhetens instruksjonshåndbok hvis du vil ha mer informasjon om paring.
 2. Gå til hjem-skjermen på PS5-konsollen, og velg Innstillinger > Tilbehør > Generelt > Bluetooth-tilbehør.
  Konsollen søker etter Bluetooth®-enheter i nærheten. Det vises en liste over registrert og oppdaget tilbehør.
  Enheter som ikke er kompatible med PS5-konsollen, kan også vises.
 3. Velg enheten du ønsker å pare.
  Når du har paret enheten, vises listen over tilbehør. Enheten vises under Registrert tilbehør. Brukeren og Tilkoblede vises til høyre.
 • Neste gang du bruker Bluetooth®-enheten, kobles den automatisk til PS5-konsollen når begge er slått på.
 • Hvis den ikke kobles til automatisk, går du til Registrert tilbehør, velger enheten og velger Koble til.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre