Slik kobler du til en Access-kontroller for PS5-konsoller

Finn ut hvordan du konfigurerer og lader Access™-kontrolleren for PlayStation®5-konsoller.

Slik parer og konfigurerer du Access-kontrolleren

Første gang du bruker Access-kontrolleren, må du pare den med PS5®-konsollen. Konsollen må også være konfigurert og paret med en trådløs DualSense™-kontroller. 

 1. Kontroller at PS5-konsollen er slått på. 
 2. Koble kontrolleren til konsollen med den medfølgende USB-kabelen. 
  Paringen er fullført, og du kan koble fra USB-kabelen hvis du vil bruke kontrolleren trådløst.  
 3. Trykk på PS-knappen på spakbasen. 
 4. Velg en bruker. 
  Når lyslisten blinker, lyser spillerindikatoren og kontrollerindikatoren. 
 5. Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere kontrolleren din. Bruk baseprofilen til å navigere gjennom konfigureringen. 
 • Alle Access-kontrollere har samme baseprofil (standardinnstillinger) som standard. 
 • Når ladingen er ferdig, kan du koble fra USB-kabelen og bruke kontrolleren trådløst.
 • Kontrolleren kan bare pares med én PS5-konsoll om gangen. Når du vil bruke kontrolleren på en annen konsoll, må du pare den med den aktuelle konsollen. 
 • Sørg for å oppdatere enhetsprogramvaren på kontrolleren til den nyeste versjonen som er tilgjengelig. Når det kommer en ny oppdatering, følger du instruksjonene på skjermen.

Slik parer og konfigurerer du to Access-kontrollere 

Hvis du vil bruke to nye Access-kontrollere for første gang, må du pare begge med PS5-konsollen. Konsollen må også være konfigurert og paret med en trådløs DualSense™-kontroller. 

 1. Kontroller at konsollen er slått på. 
 2. Koble én av kontrollerne til konsollen med den medfølgende USB-kabelen. Gjenta med den andre kontrolleren.
  Paringen er fullført, og du kan koble fra USB-kabelen hvis du vil bruke kontrollerne trådløst.
 3. Trykk på PS-knappen på spakbasen på den første kontrolleren. 
 4. Velg en bruker.
  Når lyslisten blinker, lyser spillerindikatoren og kontrollerindikatoren.
 5. Trykk på PS-knappen på spakbasen på den andre kontrolleren.
 6. Velg samme bruker som på den første kontrolleren.
  Når lyslisten blinker, lyser spillerindikatoren på samme måte som med den første kontrolleren, og to kontrollerindikatorer lyser.
 7. Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere kontrollerne dine. Bruk baseprofilen til å navigere gjennom konfigureringen. 

Du kan også pare en andre kontroller (kontroller 2) trådløst hvis den første kontrolleren (kontroller 1) allerede er paret med PS5-konsollen. 

 1. Før du parer, må du forsikre deg om at spillerindikatoren på kontroller 2 er av.
  Hvis spillerindikatoren er på, må du holde inne PS-knappen til lyset slukkes. 
 2. Med kontroller 1 går du til hjem-skjermen og velger Innstillinger > Tilbehør > Generelt > Bluetooth-tilbehør
 3. Med kontroller 2 trykker du på og holder nede profilknappen og PS-knappen samtidig.
  Lyslisten blinker, og kontroller 2 vises på skjermen.
    
 4. Med kontroller 1 velger du kontroller 2 på skjermen.
  Lyslisten på kontroller 2 blinker, og deretter lyser spillerindikatoren og kontrollerindikatoren når paringen er vellykket.
   

Slik lader du kontrolleren 

Når PS5-konsollen er på, kobler du kontrolleren til konsollen med den medfølgende USB-kabelen. Du kan også angi at konsollen skal lades opp i hvilemodus.

Hva er innstillingene for Access-kontrolleren som standard?

Som standard er Access-kontrolleren forhåndsinnstilt med baseprofilen i venstre retning (spakbasen peker mot venstre). 

A) Options-knapp (kontakt 7)

B) Sirkelknapp (kontakt 5) 

C) Kryssknapp (senterknapp) 

D) Venstre spak 

 • Knappehetter på standardalternativene, sirkelknappen og kryssknappen har en forhåndsmontert knappehette som viser den forhåndsinnstilte funksjonen.  
 • Knappenumrene fra 1 til 8 går mot klokken og starter fra kontakten nærmest den analoge spaken.

Kontrolleren leveres forhåndsmontert med åtte puteknappehetter og kuppelspakhette. Finn ut hvordan du bytter knappehetter slik at de passer til spillestilen din.

Følgende funksjoner støttes ikke på Access-kontrolleren: 

 • Styreplate (unntatt styreplateknappen) 
 • Vibrasjonsfunksjon
 • Adaptive utløsere
 • Bevegelsessensor 
 • Høyttaler 
 • Mikrofon
 • Dempeknapp
 • Hodesettkontakt (utvidelsesportene på kontrolleren er for tilbehør fra tredjeparter, ikke for lydenheter.)  

Slik oppdaterer du enhetsprogramvaren til Access-kontrolleren  

Programvareoppdateringer til Access-kontrolleren legges til når du oppdaterer systemprogramvaren til PS5-konsollen. 

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre