Slik angir du profiler for Access-kontrollere

Finn ut hvordan du konfigurerer og bruker profiler til Access™-kontrolleren som passer din spillestil.

Slik kan du opprette en profil for Access-kontrolleren

Opprett og lagre opptil 30 egendefinerte profiler for Access-kontrolleren.

 1. Fra hjem-skjermen går du til Innstillinger > Tilbehør
 2. Velg Access-kontroller > Profilbibliotek
 3. Velg Opprett profil
 4. Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere Kontrollerretning og Knappetildelinger.
 5. Velg ett av de tre sporene, og velg Tildel.
  Hvis du velger Tildel uten å velge et spor, lagres innstillingene på PlayStation®5-konsollen uten å være tildelt et spor på kontrolleren. 

Rediger profilene for Access-kontrolleren som er lagret på PS5®-konsollen.

 1. Fra Profilbibliotek velger du en profil du vil redigere.
 2. Velg Rediger
 3. Velg elementet du vil redigere, og konfigurer deretter innstillingene: 

Du kan også velge Tildel til spor eller Slett i trinn 2.

Slik bruker du profilsnarveier for Access-kontrollere

Du kan tildele opptil tre av favorittprofilene dine til sporene på kontrolleren, slik at du fritt kan bytte mellom dem under spillingen. Du kan også tildele en enkelt profil til flere spor. 

 1. Fra hjem-skjermen går du til Innstillinger > Tilbehør
 2. Velg Access-kontroller > Profilbibliotek.
 3. Velg en profil du vil tildele til et spor. 
 4. Velg Tildel til spor.
 5. Velg Spor 1, Spor 2 eller Spor 3.
  Hvis du har paret to Access-kontrollere, tildeler du profilen til en eller begge kontrollerne og velger spor 1, spor 2 eller spor 3.
 6. Velg Tildel.

Trykk på profilknappen på spakbasen på Access-kontrolleren. Gjenta for å bla mellom de tre tildelte profilene.  

 • Profilknappen er plassert mot deg når den analoge spaken er på venstre side og senterknappen er på høyre side.
 • Profilindikatoren lyser for spor 1, spor 2 og spor 3 for å hjelpe deg med å identifisere hvilken profil du har valgt. 

Profilknappen kan også brukes på følgende måte:

Trykk på og hold nede
Viser de gjeldende knappetildelingene for profilen din på skjermen.

Trykk på og hold nede til profilindikatoren slås av
Bytter til baseprofilen. Bruk baseprofilen når for eksempel knappetildelingene til den tilpassede profilen din ikke fungerer som de skal. 

Slik redigerer du kontrollerretningen 

Still inn retningen på Access-kontrolleren til venstre, høyre, opp eller ned.

 1. Velg en profil fra Profilbibliotek.
 2. Velg Rediger > Kontrollerretning.
  Et skjermbilde for valg av retning vises. 
 3. Velg retningen du vil at spakbasen skal peke i. 
 • Husk at når du velger en ny retning eller bytter til en annen profil, må du fysisk posisjonere kontrolleren slik at den samsvarer med den. 

Slik tilpasser du knappetildelingene på en Access-kontroller

Angi ulike funksjoner for knappene på Access-kontrolleren basert på preferanser.

 1. Velg en profil fra Profilbibliotek.
 2. Velg Rediger > Knappetildelinger
 3. Velg knappen du vil redigere, og velg deretter Tildel knapp.
 4. Velg funksjonen du vil tildele til knappen.
  Du kan også velge Ikke tildelt for å angi knappen til null (ingen funksjon).
 5. Følg instruksjonene på skjermen for å tilpasse knappetrykk.
 6. Gjenta trinn 3–5 til du har redigert alle knappene du ønsker. 
 7. Når du er ferdig med å redigere knappetildelingene, velger du Ferdig
 8. Lagre endringene dine ved å tildele profilen til et spor på kontrolleren. 
 • Kryssknappen, sirkelknappen, valg-knappen og venstre spak (eller retningsknapper) kreves for å styre PS5-konsollen. Hvis du lagrer en profil uten å tildele disse knappene og spaken, må du bruke én kontroller til eller baseprofilen for å kunne bruke disse funksjonene. 
 • Du kan sette senterknappen til Ikke tildelt hvis du vil hvile hånden eller håndleddet på den.  
 • Når du er ferdig med å tildele knapper, kan du sette etiketter på knappehettene, slik at du husker hva hver gjør. 

Slik tilpasser du knappetrykk for Access-kontrolleren

 1. Opprette eller redigere en knappetildeling. 
 2. Når du har tildelt en knapp, velger du Tildel samtidig trykking eller Knappeveksling.
 • Tildel samtidig trykking for å tildele en andre knapp til samtidig trykking.
 • Slå på Knappeveksling for å få knappen til å fungere som en caps lock-tast på et tastatur. Hvis du trykker på knappen én gang, forblir den trykket ned slik at du slipper å gjøre det fysisk. 
 • Knappevekslingsinnstillingene vises på skjermen når du trykker på vekslingsknappen. 

Slik kan du tilpasse spakinndata for en Access-kontroller

Du kan tilpasse følsomheten og dødsonen til den analoge spaken. Spakenes følsomhet bestemmer hvor raske eller trege bevegelsene blir når du beveger spaken. Dødsonen er området som du kan bevege spaken i før det gjenkjennes som inndata. 

 • Juster følsomheten for spaken for å øke eller redusere bevegelsene til karakteren din. 
 • Angi dødsonen for å få bedre kontroll over bevegelsene til spillkarakteren din. 
 1. Fra Profilbibliotek velger du en profil. 
 2. Velg Rediger > Spakfølsomhet/dødsone
 3. Fra menyen som vises, velger du hva du vil justere. 

A) Følsomhetsinnstilling
Juster følsomheten til spakbevegelsene ved å bevege denne skyvebryteren. Beveg skyvebryteren til venstre for å redusere følsomheten, og skyv den til høyre for å øke følsomheten. 

B) Dødsone 
Juster området til spakbevegelsen der inndata ikke gjenkjennes ved å bevege denne skyvebryteren til venstre eller høyre. Beveg denne skyvebryteren til venstre for å redusere dødsonen, slik at spillet reagerer på mindre bevegelser med spaken. Beveg denne skyvebryteren til høyre for å øke dødsonen, slik at spillet ditt bare reagerer når du gjør større bevegelser. 

C) Spilltest 
Sjekk hvordan spillinnstillingene dine er ved å vippe spaken til venstre eller høyre.

D) Justert inndata
Bevegelsene på denne skalaen viser den gjeldende følsomhetsinnstillingen. Reduser følsomheten for spaken for å få saktere bevegelser på skalaen, og øk følsomheten for raskere bevegelser. Hvis spaken din er innenfor dødsonen, beveger ikke skalaen seg. 

E) Kontrollerinndata 
Denne skyvebryteren har ikke noe med følsomhet for spaken å gjøre, men viser deg hvor langt du vipper spaken. Dødsoneinnstillingen vises i svart på skyvebryteren. 

Har du problemer?

Hvis du opplever uventet knappeinndata, kan du prøve å se gjennom innstillingene for spillkontroller i tilfelle de er i konflikt med profilen til kontrolleren din.

Hvis du har prøvd å stille tilbake kontrolleren og fremdeles har problemer, kan du gå til PlayStation-reparasjoner. 

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre