Slik tilpasser du Access-kontrolleren

Finn ut hvordan du konfigurerer Access™-kontrolleren for PlayStation®5-konsoller.

Slik justerer du armlengden på Access-kontrolleren

Juster armlengden og avstanden mellom den analoge spaken og knappene. 

 1. Trykk på og slipp låseknappen til forlengelsesarmen på spakbasen. 
  Armen låses opp når låseknappen stikker ut.
 2. Juster armen til ønsket lengde. 
 3. Trykk låseknappen ned igjen.
  Armen låses når låseknappen står jevnt mot basen. 

Slik endrer du knappehettene på Access-kontrolleren 

Bytt knappehettene med de ulike typene som følger med, for å finne det oppsettet som passer best til spillestilen din. Det kan være lurt å slå av Access-kontrolleren mens du bytter hetter for å unngå å trykke på knappene ved et uhell under spilling.

 1. Ta av en hette.
  Trykk på utløserlåsen på enden av hetten, og løft hetten rett opp. 
 1. Feste en hette.
  Sett en hette på en tom knappeholder, og trykk den ned til du hører et klikk.  
 • Hver knappeholder er tilordnet et knappenummer mellom 1 og 8. 
 • Knappehettene kan ikke brukes på senterknappen. 

Slik bytter du spakhetter på Access-kontrolleren 

Bytt ut spakhetten med en av de andre typene som følger med, for å finne det oppsettet som passer best til spillestilen din. Det kan være lurt å slå av Access-kontrolleren mens du bytter hetter for å unngå å bevege spaken ved et uhell under spilling. 

 1. Ta av en hette. 
  Trekk hetten vekk fra spakfestet. 
 1. Feste en hette.
  Trykk en hette ned på spakfestet til du hører et klikk. 
 • Hvis den analoge spaken ikke fungerer med spillestilen din, kan du prøve andre spakhetter eller endre innstillingen for følsomhet/dødsone for spaken. 

Slik endrer du knappehetteetiketter på Access-kontrolleren

Etter at du har tilordnet knapper, kan du bruke knappehetteetiketter på knappehettene, slik at du kan huske tildelingene dine. Det kan være lurt å slå av Access-kontrolleren mens du bytter etiketter for å unngå å trykke på knappene ved et uhell under spilling. 

 1. Hvis du vil feste en etikett, setter du etiketten i hullet til hetten og trykker ned. 
 1. Hvis du vil ta av en etikett, tar du tak på sidene av etiketten og drar den rett opp fra hullet til hetten.
 • Knappehetteetiketten for styreplateknappen viser funksjonen til styreplateknappen.

 • Bruk den tomme knappehetteetiketten til å markere knappefunksjonen.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre