Slik endrer du innstillingene for Access-kontrolleren 

Finn ut hvordan du bytter tilpasning mellom Access™-kontrollere, justerer lysstyrken på kontrollerindikatorene og mer.

Slik endrer du innstillingene for Access-kontrolleren 

Hovedinnstillingene som kreves for å bruke Access-kontrolleren, konfigureres når du fullfører den første konfigurasjonen. 

  1. Gå til hjem-skjermen og velg Innstillinger > Tilbehør.   
  2. Velg Access-kontroller.  
  3. Velg en av følgende innstillinger for å tilpasse den. 

Profilbibliotek

Du kan se de lagrede profilene dine her. Du kan redigere en profil eller opprette en ny.

Bytte kontrollere  

Hvis du bruker to Access-kontrollere, kan du bytte tilordnede profiler og kontrollernavn mellom dem.

Vis valgstatus for knapper 

Hvis du slår på dette, viser skjermen hvilke knapper som er satt i valgmodus, eller som er trykket ned kontinuerlig. Velg hvilke knapper du vil velge fra skjermbildet Knappetildelinger. 

Lysstyrken til kontrollerindikatorene 

Angi lysstyrken til kontrollerindikatoren på Access-kontrolleren.

Redigere kontrollernavn

Du kan gi Access-kontrolleren et navn eller redigere navnet på en kontroller.

Tilbakestille kontrolleren

Når du tilbakestiller Access-kontrolleren, slettes alle profiler som er tilordnet til spor på kontrolleren. Men de lagrede profilene blir værende på PlayStation®5-konsollen.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre