Slik administrerer du plassen på PS4-konsollagringen

Slik administrerer du plassen på PS4-konsollagringen

Finn ut hvordan du administrerer lagringsplass og spilldata på PlayStation®4-konsollen med PlayStation®Plus-onlinelagring, PS4-konsollens systemlagring og USB-lagring.

For å administrere PlayStation®4-konsollagringen går du til Innstillinger > Administrasjon av lagrede data for program.

Hvis du vil ha tilgang til PlayStation®Plus-onlinelagringen til et program, lagrer du dataene fra innholdsoversikten eller Bibliotek, markerer programmet, trykker på OPTIONS-knappen og velger Last opp / Last ned.

Slik frigjør du plass på PS4-konsollen når du skal installere et nytt spill

Det er flere måter å frigjøre plass på når du skal installere et nytt spill. Hvis du vil installere spillet på konsollagringen til PS4™, kan det hende du må slette noen programmer. Du kommer ikke til å miste tilgang til slettede spill – du kan laste ned programmet på nytt fra Bibliotek når du vil.

 1. Marker programmet du vil slette i innholdsoppstarten eller Bibliotek.
 2. Trykk på OPTIONS-knappen > Slett.

Hvis du ikke vil slette eksisterende spill fra konsollagringen til PS4, kan du laste ned det nye spillet til en USB-stasjon for utvidet lagring eller oppgradere harddisken til PS4-konsollen. Velg den riktige veiledningen nedenfor for å få ytterligere instruksjoner.

Slik sletter du lagrede data fra PS4-konsollen

 1. Gå til Innstillinger > Administrasjon av lagrede data for program.
 2. Velg enten Systemlagring, Online-lagring eller USB-lagring > Slett.
 3. Velg et spill og velg deretter filene du ønsker å slette eller Slett alle.
 4. Velg Slett og deretter OK for å bekrefte valget ditt.

Hvordan kopierer jeg lagrede PS4-konsolldata til en USB-lagringsenhet?

Du kan kopiere lagrede data til en USB-lagringsenhet som er koblet til PS4-konsollen. Du kan også kopiere lagrede data fra USB-lagringsenheten til en annen PS4-konsoll og fortsette å spille spillene. Merk at du må være logget på PlayStation™Network for å bruke denne funksjonen. 

 1. Koble en USB-lagringsenhet til PS4-konsollen.
 2. Gå til Innstillinger > Administrasjon av lagrede data for program > Lagrede data i systemlagring > Kopier til USB-lagringsenhet.
 3. Velg et spill.
 4. Merk av ved siden av dataene du ønsker å kopiere, eller velg Velg alle. Deretter velger du Kopier.

Dersom filen du kopierte, allerede ligger på USB-lagringsenheten, vises spørsmålet "Vil du overskrive disse lagrede dataene?".

Datoen og tidspunktet som vises for hver versjon, vil hjelpe deg med å finne ut hvilken som er den nyeste lagringen. Velg Ja for å erstatte versjonen på USB-lagringsenheten. Velg Nei for å avbryte kopieringen.

 1. Gå til Innstillinger > Administrasjon av lagrede data for program > Lagrede data på USB-lagringsenhet og velg Kopier til systemlagring.
 2. Velg et spill eller program.
 3. Merk av ved siden av den lagrede filen du ønsker å laste ned, eller velg Velg alle. Deretter velger du Last ned.

Dersom filen allerede ligger i systemlagringen, vil spørsmålet "Vil du overskrive disse lagrede dataene?" vises.

Datoen og tidspunktet som vises for hver versjon, vil hjelpe deg med å finne ut hvilken som er den nyeste lagringen. Velg Ja for å erstatte versjonen i systemlagringen eller Nei for å avbryte nedlastingen.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre