Utvidet USB-lagring på PS4-konsoller

Utvidet USB-lagring på PS4-konsoller

Hvis PlayStation®4-konsollen ikke har nok plass til å installere et spill, kan du bruke en enhet for utvidet lagring til å legge til mer lagringsplass.

Dette trenger du for å komme i gang

Når du formaterer en USB-lagringsenhet som skal brukes som utvidet lagring, kan du bruke den til å installere programmene dine. Du kan også flytte programmer fra PS4™-konsollagringen til den utvidede lagringen.

 • PS4-konsoll med programvareversjon 4.50 eller nyere.
 • Ekstern harddiskstasjon (HDD)*.
  SuperSpeed USB 5 Gbps eller nyere.
  Lagringskapasitet på minst 250 GB, maks 8 TB

*Riktig bruk kan ikke garanteres for alle eksterne harddiskmodeller.

Følgende SuperSpeed USB-tilkoblinger støttes på PS4-konsoller:

 • SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.0/USB 3.1 Gen1/USB 3.2 Gen1)
 • SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen2/USB 3.2 Gen2/USB 3.2 Gen1x2)
 • SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen2x2).

Hva du kan lagre på utvidet USB-lagring 

 • Du kan bare installere programmer og tillegg på utvidet lagring.
 • Du kan laste ned tillegg til utvidet lagring selv om det tilhørende programmet er installert på PS4-konsollens systemlagring.
 • Oppdateringer lastes ned der de tilsvarende programmene er installert.
 • Du kan ikke lagre lagrede data, temaer eller skjermbilder/videoklipp på den utvidede lagringsstasjonen.
 • Programmer som er installert på den utvidede lagringen, vises som normalt i innholdsområdet.
 • Programmer som er installert på den utvidede lagringen, forsvinner ikke fra innholdsområdet når du kobler fra enheten for utvidet lagring.

Det vises en feilmelding hvis du starter et program som er installert på den utvidede lagringen når enheten for utvidet lagring er koblet fra.

 • Du kan bare bruke én enhet til utvidet lagring om gangen. Selv om du har koblet til to enheter som er formatert for bruk som utvidet lagring, kan bare én være aktiv som utvidet lagring.
 • Tilkobling via en USB-hub støttes ikke. Koble den utvidede lagringsstasjonen direkte til PS4-konsollen.
 • Pass på at du ikke kobler fra under avslutningsprosessen eller når du setter PS4-konsollen i hvilemodus.

Slik formaterer du en USB-stasjon som en utvidet lagringsstasjon

 1. Gå til Innstillinger > Enheter > USB-lagringsenheter.
 2. Velg den USB-lagringsenheten du vil formatere, og velg Formater som utvidet lagring.

 

Hvis du vil koble fra en enhet for utvidet lagring mens PS4-konsollen er på, kan du bruke en av følgende metoder for å sikre trygg fjerning av enheten.

 • Velg Lyd/enheter > Slutt å bruke utvidet lagring fra hurtigmenyen.
 • Gå til Innstillinger > Enheter > USB-lagringsenheter, og velg deretter Slutt å bruke utvidet lagring.

Slik endrer du installasjonsplasseringen på PS4-konsoller

 1.  Velg Innstillinger > Lagring, og trykk deretter på OPTIONS-knappen.
 2. Velg Programinstallasjonsplassering > Utvidet lagring.
 1. Programmene er nå angitt for å installere den utvidede lagringsstasjonen.
 • Du kan ikke endre programinstallasjonsplasseringen under en nedlasting.

Slik flytter du programmer til utvidet lagring på PS4-konsoller

Du kan flytte programmer mellom PS4-konsollens systemlagring og den utvidede lagringsstasjonen.

Hvis et program finnes både i systemlagringen og i den utvidede lagringsstasjonen, må du slette det fra enten systemlagringen eller den utvidede lagringsstasjonen for å kunne bruke enheten for utvidet lagring. 

 1. Velg  Innstillinger > Lagring.
 2. Velg lagringsstedet der programmet du vil flytte, er plassert, og velg deretter Programmer.
 3. Trykk på OPTIONS-knappen og velg Flytt til utvidet lagring eller Flytt til systemlagring
 1. Merk av for programmer du vil flytte, og velg Flytt.

Har du problemer?

 • Jeg opplever problemer med Wi-Fi- og/eller Bluetooth-tilkoblingen når den utvidede lagringsstasjonen er koblet til PS4-konsollen.

Prøv å plassere den utvidede lagringsenheten lenger unna PS4-konsollen.

 • Jeg får en melding om at den utvidede lagringsstasjonen må repareres? 

Dette kan skje hvis enheten ble fjernet på feil måte. Når du kobler fra den utvidede lagringsstasjonen, må du kontrollere at du kobler fra på en trygg måte.

 • Jeg ser følgende feilmelding: Dataoverføringshastigheten for denne enheten er kanskje ikke rask nok til å bruke den som utvidet lagring. Er du sikker på at du vil formatere denne enheten?

Hvis du får denne feilen, anbefaler vi at du bruker en annen enhet for utvidet lagring.

 • Jeg ser følgende feilmelding: Følgende programmer er tilgjengelige både i utvidet lagring og i systemlagring. Hvis du vil bruke den utvidede lagringen, må du slette ett av programmene.

Hvis det samme spillet er installert på både den utvidede lagringen og systemlagringen, må ett av dem fjernes for å kunne bruke harddisken.

Feilkode for utvidet lagring på PS4

Bruk en ekstern USB-lagringsenhet som oppfyller følgende krav:

 • Lagringskapasitet på minst 250 GB, maks 8 TB

Bruk en ekstern USB-lagringsenhet som oppfyller følgende krav:

 • USB 3.0 eller nyere
 • Hvis harddiskstasjonen definitivt er USB 3.0, kan denne feilmeldingen vises hvis du kobler den til for sakte. Koble til den eksterne USB-lagringsenheten raskt og ordentlig, men forsiktig.
 • Koble den eksterne USB-lagringsenheten direkte til PS4-konsollen.
 • Prøv å formatere harddiskstasjonen på nytt.
 1. Formater harddiskstasjonen på nytt.
 2. Hvis feilen vedvarer, starter du PS4-konsollen på nytt og prøver deretter å formatere.
 1. Koble til harddiskstasjonen på nytt, og reparer filsystemet ved å følge instruksjonene.
 2. Formater harddiskstasjonen på nytt.
 3. Hvis feilen vedvarer, kan det hende at du må bruke en annen harddiskstasjon.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre