PS4: Støtte for ekstern harddisk

PS4: Støtte for ekstern harddisk

Hvis PS4 ikke har nok plass til å installere et spill, kan du bruke en enhet for utvidet lagring til å legge til mer lagringsplass.

Dette trenger du for å komme i gang

Når du formaterer en lagringsenhet som skal brukes som utvidet lagring, kan du bruke den til å installere programmene. Du kan også flytte programmer fra PS4™-systemlagringen til den utvidede lagringen.

 1. PS4-system med programvareversjon 4.50 eller nyere.
 2. Ekstern harddisk (HDD)*.
 • SuperSpeed USB 5 Gbps eller nyere.
 • Lagringskapasitet på minst 250 GB, maks 8 TB

*Riktig bruk kan ikke garanteres for alle eksterne harddiskmodeller.

Følgende SuperSpeed USB-tilkoblinger støttes på PS4-konsoller:

 • SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.0/USB 3.1 Gen1/USB 3.2 Gen1)
 • SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen2/USB 3.2 Gen2/USB 3.2 Gen1x2)
 • SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen2x2).

Hva du kan lagre på en formatert utvidet lagringsenhet

 • Du kan bare installere programmer og tillegg på utvidet lagring.
 • Du kan laste ned tillegg til utvidet lagring selv om det tilhørende programmet er installert på systemlagringen.
 • Oppdateringer lastes ned der de tilsvarende programmene er installert.
 • Du kan ikke lagre lagrede data, temaer eller skjermbilde-/videoklipp på den utvidede lagringen.
 • Programmer som er installert på den utvidede lagringen, vises som normalt i innholdsområdet.
 • Programmer som er installert på den utvidede lagringen, forsvinner ikke fra innholdsområdet når du kobler fra enheten for utvidet lagring.

Det vises en feilmelding hvis du starter et program som er installert på den utvidede lagringen når enheten for utvidet lagring er koblet fra.

 • Du kan bare bruke én enhet til utvidet lagring om gangen. Selv om du har koblet til to enheter som er formatert for bruk som utvidet lagring, kan bare én være aktiv som utvidet lagring.
 • Du kan koble til en ekstra harddiskstasjon for bruk med mediespilleren, men du kan ikke koble til to harddiskstasjoner for spill, programmer og tillegg.
 • Tilkobling via en USB-hub støttes ikke. Du må koble enheten for utvidet lagring direkte til PS4™-systemet.
 • Pass på at du ikke kobler fra under avslutningsprosessen eller når du setter PS4™ i hvilemodus.

Slik formaterer du harddiskstasjonen som utvidet lagring på PS4

 1. Gå til Innstillinger > Enheter > USB-lagringsenheter.
 2. Velg den USB-lagringsenheten du vil formatere, og velg Formater som utvidet lagring.

 

Hvis du vil endre installasjonsplasseringen for programmene, må du velge hvor du vil lagre dem. Du kan ikke endre programinstallasjonsplasseringen under en nedlasting.

 1. Velg Innstillinger > Lagring, og trykk deretter på OPTIONS-knappen.
 1. Velg Programinstallasjonsplassering > Utvidet lagring.
 1. Programmene er nå angitt for å installere den utvidede lagringen.

Du kan også flytte lagrede programmer mellom PS4™-systemlagringen til den utvidede lagringen.

Påminnelser: Hvis et program finnes både i systemlagringen og i den utvidede lagringen, må du slette det fra enten systemlagringen eller den utvidede lagringen for å kunne bruke enheten for utvidet lagring. Du kan installere tillegg på den utvidede lagringen selv om det tilhørende programmet er installert på systemlagringen.

 1. Velg  Innstillinger > Lagring.
 2. Velg lagringsstedet der programmet du vil flytte, er plassert, og velg deretter Programmer.
 1. Trykk på OPTIONS-knappen og velg Flytt til utvidet lagring eller Flytt til systemlagring
 1. Merk av for programmer du vil flytte, og velg Flytt.

Hvis du vil koble fra en enhet for utvidet lagring mens PS4™-systemet er på, kan du bruke en av følgende metoder for å sikre trygg fjerning av enheten.

Påminnelse: Hvis du kobler fra enheten for utvidet lagring uten å bruke trinnene nedenfor, kan det føre til at lagringsenheten blir skadet, eller at du mister data når du kobler den til igjen.

 1. Velg Lyd/enheter > Slutt å bruke utvidet lagring på hurtigmenyen.
 1. Velg enheten for utvidet lagring for å koble fra under Innstillinger > Enheter > USB-lagringsenheter, og velg deretter Slutt å bruke denne utvidede lagringen.

Har du problemer?

 • Jeg opplever problemer med Wi-Fi- og/eller Bluetooth-tilkoblingen når enheten for ekstern lagring er koblet til PS4™.

Vi anbefaler at du plasserer enheten for utvidet lagring lenger unna PS4™ hvis du opplever tilkoblingsproblemer.

 • Jeg får en melding om at den utvidede lagringen må repareres? 

Dette kan skje hvis enheten ble fjernet på feil måte. Når du kobler fra utvidet lagring, må du kontrollere at du bruker riktige metoder.

 • Jeg ser følgende feilmelding: Dataoverføringshastigheten for denne enheten er kanskje ikke rask nok til å bruke den som utvidet lagring. Er du sikker på at du vil formatere denne enheten?

Hvis du får denne feilen, anbefaler vi at du bruker en annen enhet for utvidet lagring.

 • Jeg ser følgende feilmelding: Følgende programmer er tilgjengelige både i utvidet lagring og i systemlagring. Hvis du vil bruke den utvidede lagringen, må du slette ett av programmene.

Hvis det samme spillet er installert på både den utvidede lagringen og systemlagringen, må ett av dem fjernes for å kunne bruke harddisken.

Feilkode for utvidet lagring på PS4

Bruk en ekstern USB-lagringsenhet som oppfyller følgende krav:

 • Lagringskapasitet på minst 250 GB, maks 8 TB

Bruk en ekstern USB-lagringsenhet som oppfyller følgende krav:

 • USB 3.0 eller nyere
 • Hvis harddiskstasjonen definitivt er USB 3.0, kan denne feilmeldingen vises hvis du kobler den til for sakte. Koble til den eksterne USB-lagringsenheten raskt og ordentlig, men forsiktig.
 • Koble den eksterne USB-lagringsenheten direkte til PS4.
 • Prøv å formatere harddiskstasjonen på nytt.
 1. Formater harddiskstasjonen på nytt.
 2. Hvis feilen vedvarer, starter du PS4 på nytt og prøver deretter å formatere.
 1. Koble til harddiskstasjonen på nytt, og reparer filsystemet ved å følge instruksjonene.
 2. Formater harddiskstasjonen på nytt.
 3. Hvis feilen vedvarer, kan det hende at du må bruke en annen harddiskstasjon.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre