Utvidet lagring på USB på PS5-konsoller

Utvidet lagring på USB på PS5-konsoller

Lær hvordan du formaterer en USB-stasjon som utvidet lagring på USB, hvilke USB-stasjoner som kan brukes som utvidet lagring på USB, og hva som kan lagres på utvidet lagring på USB.

Hva du kan gjøre med en formatert utvidet lagring på USB

Formater en kommersielt tilgjengelig USB-stasjon og bruk den som utvidet lagringsplass for å lagre spill- og appdataene dine. Utvidet lagring på USB er også nyttig når du for eksempel ønsker mer plass på konsollagringen, eller når konsollagringen er full.

 • PS5-spill
  Flytt spill du allerede har fullført, eller spill du ikke har spilt på en stund, til den utvidede lagringen på USB. PlayStation®5-spill kan ikke spilles direkte fra utvidet lagring på USB, så sørg for å kopiere PS5®-spilldataene tilbake til konsollagringen når du vil spille spillet igjen.
 • PS4-spill
  Du kan angi utvidet lagring på USB som installasjonssted for PS4-spillene dine. Du kan spille PS4-spill direkte fra utvidet lagring på USB.

Hvis du vil bruke utvidet lagring på USB som du tidligere brukte til PlayStation®4-konsollen eller en annen PS5-konsoll, kobler du den ganske enkelt til PS5-konsollen. 

Krav til utvidet lagring på USB på PS5-konsoller

 • SuperSpeed USB 5 Gbps eller nyere.
 • Lagringskapasitet på minst 250 GB, maks 8 TB
 • Ikke alle enheter er garantert å fungere med PS5-konsollen.
 • Du kan ikke koble til stasjonen via en USB-hub.
 • To eller flere USB-stasjoner for utvidet lagring kan ikke kobles til samtidig. Du kan koble flere USB-stasjoner til konsollen, men du kan bare bruke én om gangen.

Følgende SuperSpeed USB-tilkoblinger støttes på PS5-konsoller:

 • SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.0/USB 3.1 Gen1/USB 3.2 Gen1) 
 • SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen2/USB 3.2 Gen2/USB 3.2 Gen1x2*) 
 • SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen2x2**). 

* USB 3.2 Gen1x2-enheter støttes, men som USB3.2 x1-tilkoblinger med én bane (5 Gbps). 

** USB 3.2 Gen2x2-enheter støttes, men som USB3.2 x1-tilkoblinger med én bane (10 Gbps).

Viktig tilkoblingsinformasjon

Hvis USB-stasjonen ikke kobles fra på riktig måte, kan det føre til tap av data eller skade på konsollen eller USB-stasjonen. Fjern USB-stasjonen på en sikker måte.

Slik formaterer du en USB-stasjon utvidet lagring på USB

Når du formaterer en USB-stasjon, slettes alle data som er lagret på stasjonen. Data som slettes på denne måten, kan ikke gjenopprettes, så vær forsiktig, og pass på at du ikke sletter viktige data.

USB-stasjoner som ble brukt som utvidet lagring på USB på PS4-konsollen eller en annen PS5-konsoll, trenger ikke å formateres på nytt.

Når du begynner å bruke en USB-stasjon med en PS5-konsoll, formaterer du stasjonen som utvidet lagring på USB ved å følge denne fremgangsmåten: 

 1. Koble USB-stasjonen til en USB Type-C-port (SuperSpeed USB 10 Gbps) eller USB Type-A-port (SuperSpeed USB 10 Gbps) på PS5-konsollen.

 1. Gå til Innstillinger Lagring.

 2. Velg USB Utvidet lagring > Formater som utvidet lagring på USB.
  Når det er koblet til flere USB-stasjoner, kan du endre hvilken USB-stasjon du formaterer ved å velge Velg en annen USB-stasjon.

Ikke slå av strømmen eller koble fra USB-stasjonen mens den formateres. Hvis du gjør dette, kan det føre til tap av data, skade på PS5-konsollen eller USB-stasjonen.

Hvordan flytte spill mellom utvidet lagring på USB og PS5-konsolllagringen

 1. Gå til Spillbibliotek, marker dataene du vil flytte, trykk på OPTIONS-knappen, og velg deretter Flytt spill og apper.
  Hvis du bruker både M.2 SSD-lagring og utvidet lagring på USB, går du til fanen Elementer du kan flytte til utvidet lagring på USB
 2. Velg Flytt
 • For å spille PS5-spill må du kopiere spilldata fra utvidet lagring på USB tilbake til PS5-konsollens lagring. For å gjøre dette går du til hjem-skjermen for spill og velger Spillbibliotek. I fanen Installert finner du spillene som er lagret under utvidet lagring på USB. Marker spillet du vil kopiere tilbake, trykk på OPTIONS-knappen, og velg deretter Kopier for å lagre det i konsollagringen.
 • Du kan spille PS4-spill direkte fra utvidet lagring på USB.

Hvordan man automatisk laster ned PS4-spill til utvidet lagring på USB

Du kan velge at PS4-spill skal installeres direkte på utvidet lagring på USB.

 1. Gå til Innstillinger.
 2. Velg Installeringssted.

Slette data på utvidet lagring på USB

 1. Gå til Innstillinger Lagring.
 2. Velg Utvidet lagring på USB Spill og apper.
 3. Velg fanen Slett innhold .
 4. Velg dataene du vil fjerne, og velg Slett.

Fjerne utvidet lagring på USB på en trygg måte

Når du vil slutte å bruke utvidet lagring på USB midlertidig, eller når du vil bruke stasjonen på en annen PS5- eller PS4-konsoll, må du kontrollere at strømindikatoren på konsollen er helt av før du kobler utvidet lagring på USB fra konsollen.

Hvis du vil koble fra utvidet lagring på USB mens konsollen er slått på, følger du denne fremgangsmåten:

 1. Gå til Innstillinger > Lagring.
 2. Velg Utvidet lagring på USB > Fjern trygt fra PS5.
 3. Koble utvidet lagring på USB fra PS5-konsollen.

Når du vil bruke USB-stasjonen igjen, kobler du den til USB Type-C-porten (SuperSpeed USB 10 Gbps) eller USB Type-A-porten (SuperSpeed USB 10 Gbps) på PS5-konsollen.

 1. Gå til Innstillinger > Enheter > USB-lagringsenheter 
 2. Velg Stopp.

Slik reformaterer (sletter eller fjerner) du utvidet lagring på USB som en USB-stasjon

Du kan formatere en stasjon når du ikke lenger vil bruke den som utvidet lagring på USB for PS5-konsollen. Når du formaterer utvidet lagring på USB, slettes alle spilldata som er lagret på stasjonen.

 1. Gå til Innstillinger Lagring Utvidet lagring på USB.

 2. Velg ... (Mer) Formater som exFAT.

Ikke slå av strømmen eller koble fra USB-stasjonen mens den formateres. Om du gjør dette, kan det føre til tap av data eller skade på PS5-konsollen eller USB-stasjonen.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre