Tilgjengelighetsinnstillinger på PS4-konsoller

Slik bruker du tilgjengelighetsinnstillinger på PS4-konsoller

PlayStation®4-konsollen er utformet med flere funksjoner som støtter tilgjengelighetsbehov.

Tilgjengelighetsinnstillinger på PS4-konsoller

Hvis du vil konfigurere tilgjengelighetsinnstillinger, går du til Innstillinger > Tilgjengelighet.

Slik angir du egendefinerte knappetildelinger på PS4-konsoller

 1. Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet.

 2. Aktiver Tilpasning av knappetildelinger.

 • Disse innstillingene lar deg endre tildelingene av kontrollerknapper. Hver endring bytter rollene til to knapper.
 • Vær oppmerksom på at instruksjonene på skjermen ikke gjenspeiler knappetildelingene dine.

Slik zoomer du på PS4-konsoller

 1. Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet.
 2. Aktiver Zoom

Når Zoom er aktivert:

 • Trykk på PS-knappen og firkantknappen samtidig for å zoome inn.  
 • Flytt det forstørrede området på skjermen ved hjelp av retningsknappene eller venstre og høyre spak. Andre kontroller er deaktivert mens du zoomer.  
 • Avbryt zooming ved å trykke på sirkelknappen, eller ved å trykke på PS-knappen og firkantknappen samtidig. 

Du kan forstørre innholdet på nettsider. Trykk på OPTIONS-knappen og velg Zoom eller Forstørr.

Zoom
Forstørr tekst eller bilder uten å endre størrelsen på vinduet. Sideoppsettet kan endres. Trykk på L3- og R3-knappen for å zoome inn eller ut.

Forstørr
Forstørr det som er på skjermen uten å endre sideoppsettet. Du må kanskje bla opp, ned, til venstre eller til høyre for å se hele siden.

Slik tilpasser du skjerm- og tekstinnstillinger på PS4-konsoller

 1. Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet.

 2. Velg mellom de følgende skjerm- og tekstinnstillingene:

Merk av i denne boksen for å reversere fargene som vises på skjermen.

Merk: Skjermspareren starter ikke mens fargene er invertert.

Denne innstillingen gjelder større tekst i de fleste områder av den dynamiske menyen på PS4™-konsollen. 

Denne innstillingen bruker fet skrift på teksten i menyene.

Bruk denne innstillingen for å gjøre bakgrunnen mørkere, noe som gir en høyere kontrast mellom tekst og bakgrunn. 

Denne innstillingen lar deg velge hvor raskt rullende tekstmeldinger vil bevege seg over skjermen.

Tilgjengelige innstillinger varierer fra Svært langsom til Hurtig.

Slik slår du på tekst-til-tale på PS4-konsoller

 1. Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet.

 2. Velg Tekst-til-tale.

Denne funksjonen er bare tilgjengelig på PS4™-konsoller som selges i visse land eller regioner. Tekst-til-tale-funksjonen er bare tilgjengelig når systemspråket er satt til Engelsk (USA).

Aktiver Tekst-til-tale for å høre at systemet leser opp bestemt tekst på skjermen og kontekstuell informasjon. Tekst-til-tale fungerer når du navigerer i meldinger, bruker skjermtastaturet og i andre menyområder.

Følgende alternativer for Tekst til tale er tilgjengelige:

Juster hvor raskt/sakte instruksjonene blir lest opp. Hastighet kan bare justeres hvis Tekst-til-tale er aktivert.  

Øk eller reduser volumet til talte instruksjoner ved hjelp av høyre eller venstre knapp. Volum kan bare justeres hvis Tekst til tale er aktivert.

Slik slår du på undertekster for hørselshemmede på PS4-konsoller

 1. Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > Undertekster for hørselshemmede

 2. Merk av i boksen Vis undertekst

 • Velg Innstillinger for undertekst, og fjern deretter markeringen i boksen Vis undertekst som angitt av innhold for å tilpasse undertekst, inkludert skrifttype, størrelse, tekstfarge, bakgrunnsfarge og mer. Hvis du vil bruke standardinnstillingene, merker du av i boksen Vis undertekster for hørselshemmede som spesifisert etter innhold

 • Hvis du vil vise undertekst, trykker du på OPTIONS-knappen under avspilling av BD eller DVD, og så velger du Undertekster for hørselshemmede.

 • Denne innstillingen er bare tilgjengelig for innhold som inneholder undertekster.

Slik legger du til tilgjengelighetsinnstillinger på hurtigmenyen

 1. Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet.

 2. Velg Legg til på hurtigmenyen.

Denne innstillingen legger til tilgjengelighetsfunksjonene som er oppført nedenfor, på hurtigmenyen. Du viser hurtigmenyen ved å trykke på og holde inne PS-knappen.

 • Aktiver Tekst-til-tale  
 • Inverter farger  
 • Aktiver Tilpass knappetildelinger.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre