Tilgjengelighetsinnstillinger på PlayStation®4

PlayStation®4-konsollen er utformet med flere funksjoner som støtter tilgjengelighetsbehov.

Hvor du finner Tilgjengelighetsinnstillinger på PlayStation®4

Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet for å finne tilgjengelighetsinnstillingene.

Alternativer under Tilgjengelighetsinnstillinger på PlayStation®4

Denne innstillingen er bare tilgjengelig for innhold som inneholder undertekster.

Hvordan konfigurerer jeg undertekster?
 1. Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > Undertekst

 2. Merk av i boksen Vis undertekst

 3. Velg Innstillinger for undertekst, og fjern deretter markeringen i boksen Vis undertekst som angitt av innhold for å tilpasse undertekst, inkludert skrifttype, størrelse, tekstfarge, bakgrunnsfarge og mer. Hvis du vil bruke standardinnstillingene, merker du av i boksen Vis undertekst som angitt av innhold

Hvis du vil vise undertekst, trykker du på OPTIONS -knappen under avspilling av BD eller DVD, og så velger du Undertekst.

 

Disse innstillingene lar deg endre tildelingene av kontrollerknapper. Hver endring bytter rollene til to knapper.

Vær oppmerksom på at instruksjonene på skjermen ikke gjenspeiler knappetildelingene dine.

 • Denne funksjonen er bare tilgjengelig på PS4™-systemer som selges i visse land eller regioner.
 • Tekst-til-tale-funksjonen er bare tilgjengelig når systemspråket er satt til Engelsk (USA).

Aktiver Tekst-til-tale for å høre at systemet leser opp bestemt tekst på skjermen og kontekstuell informasjon. Tekst-til-tale fungerer når du navigerer i meldinger, bruker skjermtastaturet og i andre menyområder.

Følgende alternativer for Tekst-til-tale er tilgjengelige:

 • Tekst-til-tale – Merk av i denne boksen for å aktivere tekst-til-tale. 
 • Hastighet – Juster hvor raskt/sakte instruksjonene blir lest opp. Hastighet kan bare justeres hvis Tekst-til-tale er aktivert. 
 • Volum – Hvis Tekst-til-tale er aktivert, velger du dette og trykker til høyre eller venstre for å øke eller senke volumet på de oppleste instruksjonene.

Merk av i denne boksen for å aktivere zooming inn på skjermen. Når Zoom er aktivert:

 • Trykk på PS-knappen og firkantknappen samtidig for å zoome inn. 
 • Flytt det forstørrede området på skjermen ved hjelp av retningsknappene eller de to analoge spakene. Andre kontroller er deaktivert mens du zoomer. 
 • Avbryt zooming ved å trykke på sirkelknappen, eller ved å trykke på PS-knappen og firkantknappen samtidig. 

Merk av i denne boksen for å reversere fargene som vises på skjermen.

Merk: Skjermspareren starter ikke mens fargene er invertert.

Denne innstillingen gjelder større tekst i de fleste områder av den dynamiske PS4™-menyen. 

Denne innstillingen bruker fet skrift på teksten i menyene.

Bruk denne innstillingen for å gjøre bakgrunnen mørkere, noe som gir en høyere kontrast mellom tekst og bakgrunn. 

Denne innstillingen lar deg velge hvor raskt rullende tekstmeldinger vil bevege seg over skjermen.

Tilgjengelige innstillinger varierer fra Svært sakte til Raskt.

Denne innstillingen legger til et sett med tilgjengelighetsfunksjoner på hurtigmenyen. Du viser hurtigmenyen ved å trykke på og holde inne PS-knappen.

Her er en liste over tilgjengelighetsfunksjonene som er lagt til på hurtigmenyen:

 • Aktiver Tekst-til-tale 
 • Inverter farger 
 • Aktiver tilpasning av knappetildelinger 

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre