se strømmetjenester på PlayStation

Slik kan du se strømmetjenester på PlayStation

Finn ut hvordan du ser strømmetjenester på PlayStation®5- og PlayStation®4-konsoller.

Slik kan du laste ned strømmeapper på PS5-konsollen

 1. Velg Alle apper fra mediedelen.
 2. Velg hvilken app du vil laste ned.
 3. Velg Last ned.
  Mediedelen inneholder medieappene du har brukt nylig. Maksimalt 14 apper vises. Hvis du vil se alle appene, velger du App-bibliotek.
 1. Velg TV og video fra innholdsområdet, og velg deretter den tjenesten du vil bruke.
 2. Velg Last ned.

 

Merk at begrensningene du har angitt i foreldrekontrollene, ikke nødvendigvis gjelder for innholdet i strømmeappene. Det kan hende at strømmetjenesten har innstillinger for aldersbegrenset innhold. Se opplysningene fra strømmetjenesten for å få mer informasjon.

Se videoinnhold på PS5-konsollen

 1. Velg TV og video fra mediedelen.
  Anbefalt videoinnhold vises etter strømmetjeneste og kategori. 
 2. Velg innholdet du ønsker å se. 
 3. Følg instruksjonene på skjermen for avspilling.
  Avspillingsalternativene varierer, avhengig av appen.
 1. Velg TV og video fra innholdsområdet, og velg deretter en strømmetjeneste.
 2. Velg innholdet du ønsker å se. 
 3. Følg instruksjonene på skjermen for avspilling.
  Avspillingsalternativene varierer, avhengig av appen.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre