Kringkasting på PS5™-konsoller

Slik strømmer du spilling med Kringkasting på PlayStation®5-konsoller

Strøm spillingen din direkte, og la venner og følgere være en del av spillopplevelsen ved at de kan se og kommentere det som skjer.

Tilknytte en strømmekonto på PS5™-konsoller

Kringkasting krever at du knytter kontoer som YouTube eller Twitch til kontoen din for PlayStation™Network. Du kan gjøre dette når du starter en kringkasting for første gang eller fra hjemskjermbildet:

 • Velg Innstillinger > Brukere og kontoer > Koble til andre tjenester.

Kringkastingene dine kan nå et bredt publikum. Hvis du vil begrense hvem som kan se på kringkastingene, kan du konfigurere personverninnstillingene i de tilknyttede kontoene.

Kringkaste spilling på PS5-konsoller

 1. Trykk på opprett-knappen, og velg Kringkast.
 2. Velg strømmetjenesten du vil kringkaste med.
 3. Angi kringkastingsinformasjonen.
  Når du vil inkludere video fra kameraet eller lyd fra talechatten, velger du Kringkastingsalternativer og tilpasser hvordan du kringkaster.
 4. Når du er klar, velger du Gå direkte, så starter kringkastingen.
  Kringkastingskortet vises i kontrollsenteret.

Strømmingen "forbereder" seg under kringkasting

Noen strømmetjenester krever 2FA (tofaktor-godkjenning). Du må kanskje aktivere 2FA på den tilknyttede kontoen for å bruke Kringkasting på PS5-konsollen.  

Konfigurere innstillinger for kringkasting

Hvis du vil konfigurere innstillinger for kringkasting, går du til hjemskjermbildet og velger Innstillinger > Filmklipp og kringkastinger > Kringkastinger. Du kan justere følgende:

Angi oppløsning og bildefrekvens for å kringkaste spillingen. Tilgjengelige oppløsninger varierer fra tjeneste til tjeneste.

Velg om du vil inkludere lyd fra mikrofon og lyd fra selskap i kringkastingen.

Sørg for å fortelle medlemmene av selskapet ditt at stemmene deres vil blir med i kringkastingen.

Tilpass innstillingene for bildeplassering, størrelse, lysstyrke med mer.

Velg om du vil vise overlegg for visningskommentarer og for når nye brukere begynner å se på strømmen. Du kan også velge hvor på skjermen du vil at de skal vises.

Slå på Konverter kringkastingschat til tale for å sørge for at kommentarer bli lest høyt under kringkastinger, og konfigurer innstillinger for talehastighet, tonehøyde og volum. Dette er bare tilgjengelig for språk som støtter det.

 • Bare din spillskjerm og lyd deles. Andre skjermbilder og skjermbilder for programmer som ikke er spillbare, vil ikke være synlige for seerne. 
 • Det kan hende at enkelte scener ikke vises for seerne, avhengig av spillet.
 • Informasjon om kringkasting og innstillinger lagres fra forrige gang du brukte kringkasting.
 • Sørg for at du lar personer i selskapstalechatten får vite når du inkluderer talechatlyd i kringkastingen. De kan konfigurere innstillingene og enheten hvis de vil at stemmen skal deles.

Hva finnes på PS5-kringkastingskortet?

A ) Varighet
Følg med på hvor lenge du har kringkastet.

B ) Seere
Antall personer som ser på kringkastingen.

C ) Kringkastingsalternativer
Dempe eller oppheve demping av mikrofon

Når seerne kan høre stemmen din, kan du prøve å fortelle om spillopplevelsen.

Kameraalternativer
Slå kameraet av og på. Når det er på, plasserer du kamerafeeden på skjermen.

Alternativer for overlegg 
Vis chat
: Finn ut hva seerne dine har å si, ved å vise chatten. Du kan til og med få kommentarene lest høyt for deg ved å slå på chat til tale.

Vis aktivitet: Vis oppdateringer, for eksempel nye seere og nye følgere.

Plassering: Flytt chatten på skjermen til det stedet der det passer best for deg.

D ) Pause kringkasting
Bruk denne funksjonen til å be seerne bli værende mens du tar en pause. Kamerafeeden blir satt på vent, og all lyd blir dempet til du kommer tilbake.

E ) Stopp kringkasting
Avslutter direktestrømmen.

Slik viser du de arkiverte kringkastingene til en annen spiller

 1. Trykk på PS-knappen for å åpne kontrollsenteret, og velg Game Base.
 2. Velg Venner eller Søk, og velg deretter en spiller for å se profilen.
 3. Velg fanen Delt for å se arkiverte kringkastinger. 

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre