Lag videoklipp og ta skjermbilder på PS4™-konsoller

Slik lager du videoklipp og tar skjermbilder på PlayStation®4-konsoller

Du kan lagre minneverdige øyeblikk fra spillene dine på PS4™-konsollen ved å ta skjermbilder og lage videoklipp.

 

Slik tar du skjermbilder på PS4-konsoller

Du kan lagre et skjermbilde av spillingen din på en av følgende måter. 

 • Trykk på og hold nede SHARE-knappen på kontrolleren.
 • Trykk på SHARE-knappen, og trykk deretter på triangelknappen.
 • Trykk på SHARE-knappen, og velg Lagre skjermbilde.

Slik lagrer du videoklipp på PS4-konsoller

Det tas opp en kontinuerlig og automatisk video av de siste 15 minuttene av spillingen. Du kan lagre et videoklipp av spillingen på følgende måter:

 • Trykk på SHARE-knappen to ganger for å starte opptaket, og trykk deretter på SHARE-knappen to ganger for å stoppe opptaket.
 • Trykk på SHARE-knappen, og velg Lagre videoklipp.

Slik viser du lagrede videoklipp og skjermbilder

 1. Velg Filmklippgalleri fra innholdsområdet.
 2. Trykk på OPTIONS-knappen på kontrolleren for å sortere mediene etter navn eller dato, og for å slette videoklipp eller skjermbilder. Du kan også kopiere videoklipp og skjermbilder til en USB-lagringsenhet.

Slik endrer du innstillingene til SHARE-knappen på PS4

Gå til Innstillinger > Deling og kringkastinger , og velg en av følgende innstillinger.

Velg mellom to kontrolltyper for SHARE-knappen: Standard eller Enkle skjermbilder.

Denne innstillingen er bare tilgjengelig på enkelte PS4-konsoller.

Lengde på videoklipp
Angi en maksimumslengde på videoklippene du lagrer.

Dimensjoner
Angi standardstørrelsen på skjermbildet for videoklippene du lagrer.

 

Ta skjermbilde automatisk når du oppnår et trophy
Merk av for automatisk lagring av skjermbilde når du oppnår et trophy.

Bildeformat
Velg et bildeformat til skjermbildene.

Dimensjoner
Velg en størrelse til skjermbildene. Denne innstillingen er bare tilgjengelig på enkelte PS4-konsoller.

Inkluder lyd fra mikrofon på videoklipp
Merk av for å inkludere lyd fra mikrofonen på hodesettet eller fra PlayStation®Camera under et videoklippopptak. 

 • Når du merker av for Innstillinger > Enheter > PlayStation Camera > Demp mikrofonen, blir denne innstillingen prioritert.

Inkluder lyd fra mikrofon i kringkastinger
Merk av for å inkludere lyd fra mikrofonen på hodesettet eller fra PlayStation®Camera under en kringkasting. 

 • Når du merker av for Innstillinger > Enheter > PlayStation Camera > Demp mikrofonen, blir denne innstillingen prioritert.

Dele lyd fra selskap
Merk av for å inkludere stemmen din og de andre spillernes stemmer i videoklipp og kringkastinger.

 • Dette inkluderer kun stemmene til de spillerne som har gitt tillatelse til at stemmene deres blir delt fra selskapets skjermbilde ved å gå til Selskapsinnstillinger > Tillat at stemmen din blir delt

 • Denne innstillingen prioriteres fremfor innstillingene Inkluder lyd fra mikrofon i videoklipp og Inkluder lyd fra mikrofon i kringkastinger.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre