Slik tar du ut en plate som sitter fast i en PS4-konsoll

Hvis en plate sitter fast i PS4-konsollen, kan du ta den ut manuelt.

Før du begynner, trenger du

 • en lang stjernetrekker
 • PS4™-konsollens modellnummer

Velge PS4-konsollens modellserie for å se instruksjoner

 1. Slå av PS4-konsollen.
 2. Koble fra strømkabelen, HDMI-kabelen og andre kabler på baksiden av PS4-konsollen.
 1. Sett konsollen på et rent, flatt underlag foran deg. Snu den rundt, og roter på konsollen, slik at PlayStation-logoen er vendt bort fra deg. Fjern lokket fra skruehullet rett over PS-logoen, som vist. (Det kan hende at nyere konsoller ikke har dette plastdekselet).
 1. Sett skrutrekkeren inn i hullet for å ta ut disker manuelt, og skru den mot klokken for å ta ut disken. Det kan hende at skruen trenger flere omdreininger. Det er et lag med plast som du må gjennom for å kunne fjerne skruen. Ta det med ro – dette påvirker ikke garantien.
 1. Koble til strømkabelen, HDMI-kabelen og andre kabler som ble frakoblet i trinn 1.
 2. Slå på PS4-konsollen for å sikre at alt fungerer som det skal.
 1. Slå av PS4-konsollen.
 2. Koble fra strømkabelen, HDMI-kabelen og andre kabler på baksiden av PS4-konsollen.
 1. Sett PS4 opp ned på et rent, flatt underlag, og se etter hullet like over PS-logoen (som vist, sjekk at PS-logoen er opp ned).
 1. Sett skrutrekkeren inn i hullet for å ta ut disker manuelt, og skru den mot klokken for å ta ut disken. Det kan hende at skruen trenger flere omdreininger. Det er et lag med plast som du må gjennom for å kunne fjerne skruen. Ta det med ro – dette påvirker ikke garantien.
 1. Koble til strømkabelen, HDMI-kabelen og andre kabler som ble frakoblet i trinn 1.
 2. Slå på PS4-konsollen for å sikre at alt fungerer som det skal.
 1. Slå av PlayStation 4 -konsollen.
 2. Koble fra strømkabelen, HDMI-kabelen og andre kabler bak på PlayStation 4-konsollen.
 3. Sett PlayStation 4 på et rent, flatt underlag foran deg, slik at fremsiden av konsollen vender mot venstre. (PlayStation-logoen på toppen av PlayStation 4 skal være på høyre side).
 4. Legg håndflatene på konsollens toppanel, og la fingrene hvile mot den borterste enden av konsollen.
 1. Med moderat og jevnt trykk med håndflatene bruker du fingrene til å skyve toppanelet fra deg.  Du hører et klikk, og panelet flytter seg ca. 7 mm. Løft panelet av, først fra venstre side.
 1. Når du har fjernet toppanelet, ser du en skrue med PlayStation-symbolet på.  Fjern denne ved å skru skruen mot klokken for å ta ut harddiskstasjonen.
 2. Trekk harddisken litt ut av konsollen, slik at hullet for manuell fjerning av plater (1) blir tilgjengelig:
 1. Sett skrutrekkeren inn i hullet for å ta ut plater manuelt, og skru den med klokken  for å ta ut platen.
 1. Sett toppanelet på plass igjen. Plasser det over den ubeskyttede delen av PlayStation 4-systemet, ca. 7 mm unna kanten. Skyv panelet mot kanten til det klikker på plass.
 1. Koble til HDMI-kabelen, strømkabelen og andre kabler som ble frakoblet i første trinn.
 2. Slå på PlayStation 4 for å sikre at alt fungerer som det skal.
 1. Slå av PlayStation 4-konsollen, og koble den fra stikkontakten.
 2. Koble fra alle kabler på baksiden av konsollen.
 3. Sett konsollen på et rent, flatt underlag foran deg, slik at fremsiden av konsollen vender mot venstre. PS-logoen på toppen av konsollen skal vende riktig vei.
 4. Legg håndflatene på det blanke panelet på konsollen, og la fingrene hvile mot den borterste enden av konsollen.
 5. Press med moderat, jevnt trykk ved skjøten. Bruk fingrene dine til å skyve det blanke panelet bort fra deg.
 1. Du skal høre et klikk, og panelet vil flytte seg noen centimeter. Løft panelet av, først fra venstre side
 1. Når det blanke panelet er fjernet, ser du to sett med luftehull på den venstre ytterkanten av konsollen. Finn det første individuelle luftehullet (det som ikke er plassert sammen med andre luftehull).
 1. Lys inn i dette hullet for å finne skruen for å løse ut manuelt.
 1. Sett skrutrekkeren inn i luftehullet, og skru skruen mot klokken til du kan se platen stikke ut fra platesporet. Det kan hende at skruen trenger flere omdreininger. Det skal ikke mye makt til for å skru denne skruen.
 1. Ta platen med hånden og trekk den ut av disksporet.
 1. Sett det blanke panelet på plass igjen ved å sette det over den eksponerte delen av konsollen noen centimeter unna skjøten.
 1. Skyv panelet mot skjøten til det klikker på plass.
 2. Koble til alle kablene igjen, og slå på konsollen for å sjekke at alt fungerer som det skal.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre