PS4: Ta ut en plate som sitter fast

Hvis en disk setter seg fast i PS4-systemet, kan du ta den ut manuelt.

Før du begynner, trenger du

 • en lang stjernetrekker
 • modellnummeret til PS4.

Velg din PS4-modellserie for å se instruksjoner

 1. Slå av PS4-systemet.
 2. Koble fra strømkabelen, HDMI-kabelen og andre kabler bak på PS4-systemet.
 1. Sett PS4-systemet på et rent, flatt underlag foran deg. Snu det rundt, og roter på systemet slik at PS-logoen er vendt bort fra deg. Fjern lokket fra skruehullet rett over PS-logoen, som vist.
 1. Sett skrutrekkeren inn i hullet for å ta ut disker manuelt, og skru den mot klokken for å ta ut disken. Det kan hende at skruen trenger flere omdreininger. Det er et lag med plast som du må gjennom for å kunne fjerne skruen. Ta det med ro – dette påvirker ikke garantien.
 1. Koble til strømkabelen, HDMI-kabelen og andre kabler som ble frakoblet i trinn 1.
 2. Slå på PS4-systemet for å sikre at alt fungerer som det skal.
 1. Slå av PS4-systemet.
 2. Koble fra strømkabelen, HDMI-kabelen og andre kabler bak på PS4-systemet.
 1. Plasser PS4 opp ned på en ren og flat overflate. Se etter hullet like over PS-logoen. (som vist, merk at PS-logoen er opp ned).
 1. Sett skrutrekkeren inn i hullet for å ta ut disker manuelt, og skru den mot klokken for å ta ut disken. Det kan hende at skruen trenger flere omdreininger. Det er et lag med plast som du må gjennom for å kunne fjerne skruen. Ta det med ro – dette påvirker ikke garantien.
 1. Koble til strømkabelen, HDMI-kabelen og andre kabler som ble frakoblet i trinn 1.
 2. Slå på PS4-systemet for å sikre at alt fungerer som det skal.
 1. Slå av PlayStation 4-systemet.
 2. Koble fra strømledningen, HDMI-kabelen og andre kabler bak på PlayStation 4-systemet.
 3. Plasser PlayStation 4-systemet på et rent, flatt underlag foran deg slik at fremsiden av systemet står til venstre. (PlayStation-logoen på toppen av PlayStation 4-systemet skal være på høyre side).
 4. Legg håndflatene på systemets toppanel og la fingrene hvile mot den borterste enden av systemet.
 1. Med moderat og jevnt trykk med håndflatene bruker du fingrene til å skyve toppanelet fra deg.  Du hører et klikk, og panelet flytter seg ca. 7 mm. Løft panelet av, først fra venstre side.
 1. Når du har fjernet toppanelet, ser du en skrue med PlayStation-symbolet på.  Fjern denne ved å skru skruen mot klokken for å ta ut harddiskstasjonen.
 2. Trekk harddisken litt ut av konsollen, slik at hullet for manuell fjerning av plater (1) blir tilgjengelig:
 1. Sett skrutrekkeren inn i hullet for å ta ut plater manuelt, og skru den med klokken  for å ta ut platen.
 1. Sett toppanelet på plass igjen. Plasser det over den ubeskyttede delen av PlayStation 4-systemet, ca. 7 mm unna kanten. Skyv panelet mot kanten til det klikker på plass.
 1. Koble til HDMI-kabelen, strømkabelen og andre kabler som ble frakoblet i første trinn.
 2. Slå på PlayStation 4-systemet for å sikre at alt fungerer som det skal.
 1. Slå av PlayStation 4-systemet, og koble det fra stikkontakten.
 2. Koble fra alle kabler på baksiden av systemet.
 3. Sett systemet på en ren, flat overflate foran deg slik at forsiden av systemet vender mot venstre. PS-logoen på toppen av systemet skal vende riktig vei.
 4. Legg håndflatene på det blanke panelet på systemet og la fingrene hvile mot den borterste enden av systemet.
 5. Trykk med jevn og moderat kraft ved skjøten. Bruk fingrene dine til å skyve det blanke panelet bort fra deg.
 1. Du skal høre et klikk, og panelet vil flytte seg noen centimeter. Løft panelet av, først fra venstre side
 1. Når det blanke panelet er fjernet, ser du to sett med luftehull på den venstre ytterkanten av systemet. Finn det første individuelle luftehullet (det som ikke er plassert sammen med andre luftehull).
 1. Lys inn i dette hullet for å finne skruen for å løse ut manuelt.
 1. Sett skrutrekkeren inn i luftehullet, og skru skruen mot klokken til du kan se platen stikke ut fra platesporet. Det kan hende at skruen trenger flere omdreininger. Det skal ikke mye makt til for å skru denne skruen.
 1. Ta platen med hånden og trekk den ut av disksporet.
 1. Sett det blanke panelet på plass igjen ved å sette det over den eksponerte delen av systemet noen centimeter unna skjøten.
 1. Skyv panelet mot skjøten til det klikker på plass.
 2. Koble til alle kablene igjen og slå på systemet for å sjekke at alt fungerer som det skal.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre