Opprette og bli med i en gruppe på PS4-konsoller

Slik oppretter og blir du med i en gruppe på PS4-konsoller

Når du blir med i en gruppe på PlayStation®4-konsoller, kan du kommunisere med gruppemedlemmer via talechat og tekstmeldinger.

Slik oppretter du en sirkel på PS4™-konsoller 

Vil du ha et sted der du kan sende meldinger med flere spillere samtidig? Opprett en sirkel, og inviter andre til å chatte.

 1. Fra hjem-skjermen trykker du på opp-knappen på kontrolleren for å få tilgang til funksjonsskjermen.
 2. Velg Meldinger fra funksjonsskjermen.
 3. Velg Lag en melding.
 4. Velg sirkelmedlemmer.
 5. Skriv inn en melding, og velg Send.

Slik starter du en gruppe på PS4-konsoller for å bruke talechat med spillere

Prat i sanntid med spillere ved hjelp av talechat i en gruppe. Du kan starte eller bli med i følgende typer grupper:

En gruppe som venner av eieren fritt kan bli med i. Venner av gruppemedlemmer kan også bli med i gruppen.

Hvis du starter en åpen gruppe, er du eieren. Som eier kan du endre navnet på gruppen, invitere spillere og angi en grense for antall medlemmer. Hvis du slår på Krev be om å få bli med, må spillere be om en invitasjon for å bli med i gruppen.

En gruppe som bare utvalgte spillere kan bli med i. Du kan starte en gruppe med en ny eller eksisterende sirkel med spillere.

 1. Fra hjem-skjermen trykker du på opp-knappen på kontrolleren for å få tilgang til funksjonsskjermen.
 2. Velg Gruppe > Start gruppe.
 3. Velg enten Åpen gruppe eller Lukket gruppe.
  Følg instruksjonene på skjermen.
  Gruppen starter når du er ferdig med valgene. 
 • Når en ny sirkel er opprettet, lagres den selv etter at spilløkten er avsluttet. Start en ny gruppe med de samme medlemmene ved å velge sirkelen du opprettet tidligere. 
 • Du kan også tilpasse Hurtigmenyen for å inkludere snarveien Gruppe.

Slik blir du med i en eksisterende gruppe på PS4-konsoller

 1. Fra hjem-skjermen trykker du på opp-knappen på kontrolleren for å få tilgang til funksjonsskjermen.
 2. Velg Gruppe.
 3. Fra listen velger du gruppen du vil bli med i.
 • Hvis du mottar en invitasjon fra en venn, trykker du på PS-knappen på den trådløse DUALSHOCK 4-kontrolleren for å bli med i den aktuelle gruppen. Hvis du vil se nylige invitasjoner, velger du Varslinger fra funksjonsskjermen.

Slik fjerner du en spiller fra en sirkel på PS4-konsoller

Hvis du opprettet sirkelen, kan du fjerne spillere. 

 1. Marker en spiller på fanen for Spillere, og trykk deretter på OPTIONS-knappen.
 2. Velg Spark ut av sirkelen.

Slik demper du mikrofonen i talechat på PS4

 1. Mens du er i en gruppe, trykker du på OPTIONS på kontrolleren for å åpne Hurtigmenyen.
 2. Velg Demp mikrofonen.

Hva er innstillinger for gruppe på PS4?

Du kommer til innstillingene for grupper ved å velge Gruppe fra funksjonsmenyen. Du finner innstillingene for grupper øverst på skjermen.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre