Opprette og bli med i en gruppe på PlayStation®4

Opprette og bli med i en gruppe på PlayStation®4

Når du blir med i en PlayStation™Network-gruppe, kan du kommunisere med gruppemedlemmer via talechat og tekstmeldinger.

Selskaper på PlayStation 4

Bli med i en gruppe for å talechatte med vennene dine og andre spillere mens du bruker et spill eller et annet program. Grupper har en maksgrense på 16 spillere.

Grupper på PlayStation 4

Grupper er spillere som du kan sende melding til eller invitere til et Selskap. En Gruppe er privat, og man må få invitasjon for å kunne bli med. 

Hvordan oppretter jeg en ny gruppe på PS4?

  1. Fra hjem-skjermen på PS4 trykker du opp for å komme til funksjonsskjermbildet >  Gruppe > Opprett gruppe.

  2. Velg Opprett gruppe eller velg en eksisterende gruppe fra rullegardinlisten for å bli med. 

  3. Velg gruppenavn, velg personverninnstillingene og Legg til spillere for å invitere venner til å bli med i en gruppe. 

Når en ny gruppe er opprettet, lagres den selv etter at spilløkten er avsluttet. Start et nytt selskap med de samme medlemmene ved å velge gruppen du opprettet tidligere. 

Hvordan blir jeg med i en eksisterende gruppe på PS4?

  1. Fra hjem-skjermen på PS4 trykker du opp for å komme til funksjonsskjermbildet. Deretter velger du Gruppe.

  2. Du får se en liste over selskapene du kan bli med i. Du kan også Tilpasse hurtigmenyen for å inkludere snarveien Gruppe .

Hvis du mottar en invitasjon fra en venn, trykker du på PS-knappen på den trådløse DUALSHOCK 4-kontrolleren for å bli med i den aktuelle gruppen. Hvis du vil se nylige invitasjoner, velger du Varslinger fra funksjonsskjermbildet.

Fjerne en spiller fra en gruppe på PS4

Hvis du opprettet gruppen, kan du fjerne spillere. Marker en spiller i spillerfanen, trykk på valg-knappen, og velg Fjern fra gruppe.

Dempe mikrofonen

Mens du er i en gruppe, trykker du på Options (Alternativer) på den trådløse DualShock 4-kontrolleren for å åpne hurtigmenyen. Deretter velger du Demp mikrofonen.

Hva er gruppeinnstillingene for PS4?

For å komme til gruppeinnstillinger velger du  Gruppe på funksjonsmenyen og finner gruppeinnstillingene øverst på skjermbildet.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre