Slik løser du NW-31253-4

Det oppstod en nettverksfeil. Svar fra DNS-serveren er forsinket eller ustabilt.

  1. Start PlayStation®4-konsollsystemet og ruteren på nytt.
  2. Kontroller om Internett-leverandøren utfører vedlikehold på nettverket sitt.
  3. Følgende portnumre brukes av PlayStation™Network-serverne for å koble til Internett. Kontroller at de ikke er sperret av ruteren din:
    • TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480
    • UDP: 3478, 3479
  4. Hvis du har brukt en spesifikk DNS-server, går du til Innstillinger > Nettverk > Konfigurer Internett-tilkobling > Brukerdefinert og endrer DNS-innstillingene.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre