Slik løser du CE-118527-4

Det oppsto et problem med å løse vertsnavnet.

Vertsnavnløsningen kan ha mislyktes på grunn av nettverkstilkoblingen.

  1. Gå til Innstillinger > Nettverk > Tilkoblingsstatus Test Internett-tilkobling.
    Kontroller at konsollen din er koblet til Internett. Koble til på nytt om nødvendig.
  2. Slå av ruteren/modemet, og vent i minst fem minutter før du slår på ruteren/modemet igjen.
  3. Hvis du valgte Manuell under IP-adresseinnstillinger eller DNS-innstillinger da du konfigurerte Internett-tilkoblingen, må du bekrefte at innstillingene for Primær DNS og Sekundær DNS er riktig angitt.
  4. Sjekk med Internett-leverandøren din for å høre om det utføres noe vedlikehold.
  5. Dette kan være et midlertidig symptom. Vent noen få minutter før du prøver igjen.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre