Slik løser du CE-100005-6

Spillet eller appen kan ikke lastes inn.

  1. Fra Hjem-skjermen markerer du spillet, trykker på OPTIONS-knappen og velger Slett.
  1. For den digitale versjonen av spillet må du installere på nytt fra biblioteket ditt.

For diskversjonen av spillet må du rengjøre disken og sette den inn igjen for å installere spillet på nytt.
Rengjør disken med en myk, ren klut for å fjerne skitt og smuss. Bruk en lofri klut som er laget spesielt for å rengjøre Blu-ray-disker eller DVD-er. Tørk fra midten og mot kanten av disken.

Når PlayStation5®-konsollen er plassert vertikalt på konsollholderen, skal den merkede siden av disken være vendt mot venstre når du setter den inn.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre