NP-102946-2

Installer den nyeste oppdateringsfilen.

Når denne feilen vises, kan det hende du må installere de nyeste oppdateringsdataene:
  1. Koble PlayStation®5 til Internett, og installer den nyeste oppdateringsfilen.
  2. Hvis det oppstår en feil under oppdateringen, må du sjekke om det finnes nok ledig plass på lagringsmediet til hovedenheten, og om oppdateringen pågår.
  3. Hvis oppdateringen pågår, må du vente til den blir ferdig.

Hvis det ikke finnes nok ledig plass, må du slette unødvendige data og prøve oppdateringen på nytt.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre