Slik løser du NP-31730-4

Det oppstod en feil under tilkoblingen til PlayStation™Network.

  1. Gå til Innstillinger > Kontoadministrasjon og logg av PSN. Logg deretter på igjen.
  2. Slå av og koble fra konsollen. 
  3. Vent i fem minutter før du kobler konsollen til igjen og starter på nytt.

Hvis du fremdeles har problemer, kan du prøve å sikkerhetskopiere dataene og tilbakestille konsollen.

  1. Gå til Innstillinger > Administrasjon av lagrede data for program og sikkerhetskopier konsolldataene dine.
  2. Når du har opprettet en sikkerhetskopi, går du til Innstillinger > Initialisering > Initialiser PS4.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre