NW-31254-5

Det oppstod en nettverksfeil. Svar fra DNS-serveren er forsinket eller ustabilt.

  1. Start PlayStation 4-systemet og ruteren på nytt for å oppdatere nettverkstilkoblingen.
  2. Gå til Innstillinger > Nettverk > Test Internett-tilkobling for å teste tilkoblingsstatusen.
  3. Kontroller om Internett-leverandøren utfører vedlikehold.
  4. Hvis du valgte Manuell under IP-adresseinnstillinger eller DNS-innstillinger da du konfigurerte Internett-tilkoblingen, må du bekrefte at Primær DNS og Sekundær DNS er riktig angitt.

    I enkelte tilfeller har systemet kanskje ikke fått en IP-adresse ennå, eller DNS-innstillingene kan ha blitt endret. Kontakt Internett-leverandøren din for å få hjelp.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre