CE-112069-9

Det oppstod en feil ved dataoverføring via et nettverk.

Hvis denne feilen oppstår når du overfører data fra PlayStation®4 til PlayStation®5, kan du prøve følgende:
  1. Hvis PS4 og PS5 er koblet trådløst til nettverket, kan du prøve å overføre data ved å koble hver konsoll til nettverket ved hjelp av en kablet tilkobling eller ved å koble begge konsollene direkte til en Ethernet-kabel.
  2. Slå av ruteren, og vent i minst fem minutter før du starter den på nytt.
  3. Prøv å overføre data igjen ved å gå til Innstillinger > System > Systemprogramvare > Dataoverføring
  4. Hvis du bare vil overføre lagrede data, kan du prøve å overføre via et annet lagringsmedium, for eksempel nettbasert lagring eller USB-lagringsenhet som en alternativ metode.

Merk deg følgende:

  • Ikke bruk Nettverkstest -funksjonen mens Dataoverføring i bakgrunn pågår.
  • Ikke sett PS5 i Hvilemodus manuelt mens Dataoverføring i bakgrunn pågår.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre