SU-30746-0

Oppdateringen av systemprogramvaren mislyktes.

  1. Start PlayStation®4-konsollen på nytt og prøv å oppdatere systemprogramvaren med en kablet tilkobling hvis mulig.
  2. Velg Varslinger i PS4-funksjonsområdet, merk oppdateringsfilen, og trykk på OPTIONS-knappen > Slett.
  3. Deretter velger du Innstillinger Systemprogramvareoppdatering
  4. Hvis du mislykkes med nedlastingen gjentatte ganger, må du oppdatere PS4-systemprogramvaren ved hjelp av en USB. Gå til veiledningen nedenfor hvis du vil ha mer informasjon.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre