CE-30006-9

Det oppstod en feil med tilgangen til dataene.

  1. Hvis feilen oppstår når du kobler til en USB-enhet, kan du prøve å bruke en annen USB-enhet.
  2. Hvis du har endret konsollens interne harddiskstasjon (HDD), erstatter du den originale harddiskstasjonen med den som fulgte med konsollen, og prøver på nytt. 
Hvis denne feilen oppstår når du bruker en ekstern harddiskstasjon, kan det være et problem med den eksterne harddiskstasjonen.
  1. Koble til den eksterne harddiskstasjonen på nytt, og velg deretter Gjenopprett filsystem.
  2. Formater harddiskstasjonen på nytt.
  3. Hvis situasjonen ikke blir bedre, kan du prøve med en annen harddiskstasjon.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre