Slik løser du SU-30645-8

PlayStation®4-konsollen gjenkjente ikke oppdateringsfilen for systemprogramvaren.

  1. Slå av konsollen ved å holde nede av/på-knappen i tre sekunder.
    Strømindikatoren blinker noen sekunder før systemet slår seg av.
  2. Når konsollen har slått seg av, trykker du på og holder inne av/på-knappen på nytt. Slipp den etter at du hører det andre pipet.
    Det høres ett pip første gang du trykker på den, og ett til sju sekunder senere.
    Konsollen starter opp i sikkerhetsmodus.
  3. Koble til kontrolleren med USB-kabelen, og trykk på PS-knappen.
  4. Velg Oppdater systemprogramvare.

Hvis denne prosessen mislykkes, må du oppdatere systemprogramvaren ved hjelp av veiledningen nedenfor:

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre