WS-117224-7

Det kan hende at det er et problem med to-trinns bekreftelse.

Hvis denne feilen oppstår når du konfigurerer to-trinns bekreftelse, er dette fordi påloggings-ID-en til kontoen for PlayStation™Network kan være tilknyttet en annen tjeneste i Sony-konsernet.
Koble fra påloggings-ID-en midlertidig, og prøv å konfigurere to-trinns bekreftelse på nytt.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre