Slik konfigurerer du to-trinns bekreftelse på PlayStation Network

Finn ut hvordan du konfigurerer og deaktiverer to-trinns bekreftelse (2SV), og hvor du finner 2SV-reservekoder på PlayStation®5- og PlayStation®4-konsoller.

Slik konfigurerer du 2SV på Internett og tar vare på reservekodene

Når du konfigurerer 2SV, kan du motta bekreftelseskoder enten via SMS eller ved å bruke en godkjenningsapp.  

 1. Logg på Kontoadministrasjon, og velg Sikkerhet.
 2. Ved siden av Status for to-trinns bekreftelse velger du Rediger.
 3. Velg en bekreftelsesmetodegodkjenningsapp eller tekstmelding.
 4. Skriv inn mobilnummeret ditt, eller skann QR-koden med godkjenningsappen.
  Hvis QR-koden mislykkes, kopierer og limer du inn den alfanumeriske koden i appen.
 5. Skriv inn bekreftelseskoden du mottar via SMS eller app, og velg Aktiver.
 6. Ta vare på reservekodene
 1. Gå til Innstillinger > Brukere og kontoer > Sikkerhet > To-trinns bekreftelse

 2. Velg en bekreftelsesmetode: Godkjenningsapp eller tekstmelding.

 3. Skriv inn mobilnummeret ditt, eller skann QR-koden med godkjenningsappen.
  Hvis QR-koden mislykkes, skriver du inn den alfanumeriske koden i appen.

 4. Skriv inn bekreftelseskoden du mottar via SMS eller app, og velg Aktiver.

 5. Ta vare på reservekodene.
 1. Gå til Innstillinger > Kontoadministrasjon > Kontoopplysninger > Sikkerhet > To-trinns bekreftelse.

 2. Velg en bekreftelsesmetode: Godkjenningsapp eller tekstmelding.

 3. Skriv inn mobilnummeret ditt, eller skann QR-koden med godkjenningsappen.
  Hvis QR-koden mislykkes, skriver du inn den alfanumeriske koden i appen.

 4. Skriv inn bekreftelseskoden du mottar via SMS eller app, og velg Aktiver.

 5. Ta vare på reservekodene.

Du kan også bytte til godkjenning med tilgangsnøkkel for å få en rask og sikker pålogging.

Hvilken bekreftelsesmetode kan jeg bruke?

 • Godkjenningsapp er en praktisk måte å identifisere seg på.
 • Last ned en godkjenningsapp (for eksempel Authy, Google Authenticator eller Microsoft Authenticator) på telefonen eller nettbrettet ditt for å få enkel tilgang.
 • Når det er konfigurert, kan du motta og skrive inn en bekreftelseskode når 2SV kreves.
 • Skriv inn et mobilnummer, eller velg et eksisterende mobilnummer under konfigurasjonen. 
 • Når det er konfigurert,, kan du motta en bekreftelseskode på SMS og oppgi den når 2SV kreves.

Du kan endre 2SV-bekreftelsesmetoden når som helst. Deaktiver den gjeldende 2SV-bekreftelsesmetoden, og reaktiver to-trinns bekreftelse for å velge ønsket bekreftelsesmetode.

Slik bruker du 2SV på PSN

 1. Angi kontopassord og påloggings-ID (e-postadresse).

 2. Skriv inn bekreftelseskoden fra autentiseringsappen eller SMS-meldingen som ble sendt til det registrerte mobiltelefonnummeret*.

*Bekreftelseskoden er gyldig i ti minutter etter at du har forsøkt å logge på. Hvis koden har utløpt, velger du Send kode på nytt fra påloggingsskjermbildet for å få en ny kode.

 • Når du logger på for første gang etter å ha endret til 2SV.

 • Når du logger på etter at du har logget deg av PlayStation Network manuelt.

 • Når du tilbakestiller kontopassordet.

 • Når du endrer påloggings-ID-en (e-postadressen) eller online-ID-en.

Slik sjekker du 2SV-reservekodene dine

Hvis du mister tilgangen til 2SV-mobilnummeret ditt, kan du få tilgang til kontoen din hvis du har lagret reservekodene dine.

 1. Logg på Kontoadministrasjon, og velg Sikkerhet.

 2. Velg Reservekoder. Noter deg dem, og sørg for å oppbevare dem på et trygt sted for fremtidig bruk.

 • Hvis du ikke får logget på kontoen din, kan du ikke sjekke reservekodene på Internett.
 • Hvis du ikke har notert deg disse kodene, må du bekrefte identiteten din for å gjenopprette kontoen din.

Slik slår du av 2SV på Internett

 1. Logg på Kontoadministrasjon på en tilkoblet enhet, og velg Sikkerhet.
 2. Ved siden av Status for to-trinns bekreftelse velger du Rediger > Deaktiver.
 1. Gå til Innstillinger > Brukere og kontoer > Sikkerhet.
 2. Velg To-trinns bekreftelse, og angi Status som Deaktivert.
 1. Gå til Innstillinger > Kontoadministrasjon > Kontoopplysninger > Sikkerhet.

 2. Velg To-trinns bekreftelse, og angi Status som Inaktiv.

Hvis du ikke har tilgang til kontoen din og ikke kan deaktivere 2SV, kan du se veiledningen nedenfor for å gjenopprette kontoen.

Har du problemet med 2SV?

Hvis du har problemer med å logge på med 2SV, kan du se veiledningen nedenfor.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre