Konfigurere to-trinns bekreftelse for pålogging til PlayStation™Network

Konfigurere to-trinns bekreftelse for pålogging til PlayStation™Network

Finn ut hvordan du konfigurerer og deaktiverer to-trinns bekreftelse (2SV), hvor du finner reservekoder for 2SV, og hvordan du gjenoppretter en konto etter at du har mistet et 2SV-mobiltelefonnummer.

Hva er to-trinns bekreftelse?

Når du logger på PlayStation®5 eller PlayStation®4 med aktivert 2SV, blir du bedt om følgende:

 1. Skriv inn kontopassord og påloggings-ID (e-postadresse).

 2. Skriv inn bekreftelseskoden fra autentiseringsappen eller SMS-meldingen som ble sendt til det registrerte mobiltelefonnummeret*.

*Bekreftelseskoden er gyldig i ti minutter etter at du har forsøkt å logge på. Hvis koden har utgått, velger du Send kode på nytt fra påloggingsskjermbildet for å få en ny kode.

Når skal du bruke 2SV

Kontoer forblir vanligvis pålogget, men du får tilsendt en bekreftelseskode hvis du

 • logger på for første gang etter å ha slått på 2SV

 • logger av manuelt fra PlayStation Network og vil logge på igjen

 • tilbakestiller kontopassordet

 • endrer påloggings-ID-en (e-postadresse).

Gjenopprette bekreftelsesopplysninger

Hvis du har mistet mobiltelefonnummeret for to-trinns bekreftelse eller 2SV-reservekodene, kan du gå til veiledningen nedenfor for å se trinn om hvordan du gjenoppretter kontoen din.

Hvordan angir jeg to-trinns bekreftelse?

Velg en enhet nedenfor for å angi to-trinns bekreftelse.

Nettleser: 2SV

 1. Gå til Kontoadministrasjon på en tilkoblet enhet.
 2. Ved siden av to-trinns bekreftelse velger du Rediger> Aktiver> Fortsett.
 3. Velg hvordan du ønsker å motta bekreftelseskoden: Autentiseringsapp eller tekstmelding:

  Autentiseringsapp
  Åpne en autentiseringsapp på mobilenheten din, og skann QR-koden. Hvis QR-koden mislykkes, kopierer og limer du inn den alfanumeriske koden. Du vil da se en bekreftelseskode i appen.

  Tekstmelding
  Angi et mobiltelefonnummer eller velg et eksisterende mobiltelefonnummer. Du får tilsendt en bekreftelseskode.

 4. Angi bekreftelseskoden. 
 5. Ta vare på reservekodene.

 

 1. Gå til Innstillinger> Brukere og kontoer > Sikkerhet> To-trinns bekreftelse
 2. Velg Aktiver for å slå på 2SV. 
 3. Velg hvordan du ønsker å motta bekreftelseskoden: Autentiseringsapp eller tekstmelding:

  Autentiseringsapp
  Åpne en autentiseringsapp på mobilenheten din, og skann QR-koden. Hvis QR-koden mislykkes, kopierer og limer du inn den alfanumeriske koden. Du vil da se en bekreftelseskode i appen.

  Tekstmelding
  Angi et mobiltelefonnummer eller velg et eksisterende mobiltelefonnummer. Du får tilsendt en bekreftelseskode. 

 4. Angi bekreftelseskoden. 
 5. Ta vare på reservekodene.
 1. Gå til Innstillinger> Kontoadministrasjon> Kontoopplysninger> Sikkerhet> To-trinns bekreftelse
 2. Velg Aktiver for å slå på 2SV. 
 3. Velg hvordan du ønsker å motta bekreftelseskoden: Autentiseringsapp eller tekstmelding:

  Autentiseringsapp
  Åpne en autentiseringsapp på mobilenheten din, og skann QR-koden. Hvis QR-koden mislykkes, kopierer og limer du inn den alfanumeriske koden. Du vil da se en bekreftelseskode i appen.

  Tekstmelding
  Angi et mobiltelefonnummer eller velg et eksisterende mobiltelefonnummer. Du får tilsendt en bekreftelseskode. 

 4. Angi bekreftelseskoden. 
 5. Ta vare på reservekodene.

Slå av to-trinns bekreftelse

Velg en enhet nedenfor for å slå av to-trinns bekreftelse.

Nettleser

 • Logg på Kontoadministrasjon og velg Sikkerhet > Rediger ved siden av To-trinns bekreftelse  > Deaktiver.
 • Gå til Innstillinger > Brukere og kontoer > Sikkerhet > To-trinns bekreftelse > Status – Inaktiv.
 • Gå til Innstillinger > Kontoadministrasjon > Kontoopplysninger > Sikkerhet > To-trinns bekreftelse > Status – inaktiv.

Slik bytter du fra bekreftelse med tekstmelding til autentiseringsapp

 1. Deaktiver to-trinns bekreftelse.

 2. Aktiver to-trinns bekreftelse på nytt og velg ønsket bekreftelsesmetode.

Finn dine 2SV-reservekoder

Hvis du mister tilgang til 2SV-mobiltelefonnummeret ditt, gir en sikkerhetskopikoden deg tilgang til kontoen din. Uten disse kodene må du bekrefte identiteten din for å gjenopprette kontoen din.

 1. Gå til Kontoadministrasjon på en tilkoblet enhet, og velg fanen Sikkerhet.

 2. Velg Reservekoder. Oppbevar reservekodene på et trygt sted.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre