Konfigurere to-trinns bekreftelse på PSN

Slik konfigurerer du to-trinns bekreftelse på PlayStation Network

Finn ut hvordan du konfigurerer og deaktiverer to-trinns bekreftelse (2SV), og hvor du finner 2SV-reservekoder.

Slik konfigurerer du to-trinns bekreftelse og tar vare på reservekodene

Velg en enhet nedenfor for å konfigurere to-trinns bekreftelse.

 1. Logg på Kontoadministrasjon på en tilkoblet enhet, og velg Sikkerhet.
 2. Ved siden av statusen for to-trinns bekreftelse velger du Rediger Aktiver Fortsett.
 3. Velg hvordan du ønsker å motta bekreftelseskoden: Godkjenningsapp eller Tekstmelding

Godkjenningsapp
Sørg for at du har en godkjenningsapp (for eksempel Authy, Google Authenticator eller Microsoft Authenticator) lastet ned og konfigurert på mobilenheten din. Åpne godkjenningsappen, og skann QR-koden. Hvis QR-koden mislykkes, kopierer og limer du inn den alfanumeriske koden.
Du mottar en bekreftelseskode i godkjenningsappen. 

Tekstmelding
Angi et mobilnummer eller velg et eksisterende mobilnummer.
Du mottar en bekreftelseskode på SMS.

 1. Angi bekreftelseskoden. 
 2. Ta vare på reservekodene.
 1. Gå til Innstillinger > Brukere og kontoer > Sikkerhet > To-trinns bekreftelse
 2. Velg Aktiver for å slå på 2SV. 
 3. Velg hvordan du ønsker å motta bekreftelseskoden: Godkjenningsapp eller tekstmelding:

Godkjenningsapp
Sørg for at du har en godkjenningsapp (for eksempel Authy, Google Authenticator eller Microsoft Authenticator) lastet ned og konfigurert på mobilenheten din. Åpne godkjenningsappen, og skann QR-koden. Hvis QR-koden mislykkes, kopierer og limer du inn den alfanumeriske koden.
Du mottar en bekreftelseskode i godkjenningsappen. 

Tekstmelding
Angi et mobilnummer eller velg et eksisterende mobilnummer.
Du mottar en bekreftelseskode på SMS.

 1. Angi bekreftelseskoden. 
 2. Ta vare på reservekodene.
 1. Gå til Innstillinger > Kontoadministrasjon > Kontoopplysninger > Sikkerhet > To-trinns bekreftelse
 2. Velg Aktiver for å slå på 2SV. 
 3. Velg hvordan du ønsker å motta bekreftelseskoden: Godkjenningsapp eller tekstmelding:

Godkjenningsapp
Sørg for at du har en godkjenningsapp (for eksempel Authy, Google Authenticator eller Microsoft Authenticator) lastet ned og konfigurert på mobilenheten din. Åpne godkjenningsappen, og skann QR-koden. Hvis QR-koden mislykkes, kopierer og limer du inn den alfanumeriske koden.
Du mottar en bekreftelseskode i godkjenningsappen. 

Tekstmelding
Angi et mobilnummer eller velg et eksisterende mobilnummer.
Du mottar en bekreftelseskode på SMS.

 1. Angi bekreftelseskoden. 
 2. Ta vare på reservekodene.

Slik logger du på med 2-trinns bekreftelse (2SV)

Når du logger på PlayStation™Network (PSN) på en PlayStation®5- eller PlayStation®4-konsoll med aktivert 2SV, blir du bedt om følgende:

 1. Angi kontopassord og påloggings-ID (e-postadresse).

 2. Skriv inn bekreftelseskoden fra autentiseringsappen eller SMS-meldingen som ble sendt til det registrerte mobiltelefonnummeret*.

*Bekreftelseskoden er gyldig i ti minutter etter at du har forsøkt å logge på. Hvis koden har utløpt, velger du Send kode på nytt fra påloggingsskjermbildet for å få en ny kode.

Når du skal bruke to-trinns bekreftelse

Kontoer forblir vanligvis pålogget, men du får tilsendt en bekreftelseskode hvis du

 • logger på for første gang etter å ha slått på 2SV

 • logger av manuelt fra PlayStation Network og vil logge på igjen

 • tilbakestiller kontopassordet

 • endrer påloggings-ID-en (e-postadresse) eller online-ID-en

Har du problemer med to-trinns bekreftelsen?

Hvis du har problemer med å logge på med 2SV, kan du se veiledningen nedenfor.

Slik finner du 2SV-reservekodene dine

Hvis du mister tilgang til 2SV-mobiltelefonnummeret ditt, gir en reservekode deg tilgang til kontoen din. Uten disse kodene må du bekrefte identiteten din for å gjenopprette kontoen din.

 1. Gå til Kontoadministrasjon på en tilkoblet enhet, og velg Sikkerhet.

 2. Velg Reservekoder. Oppbevar reservekodene på et trygt sted.

Slik slår du av to-trinns bekreftelse

Velg en enhet nedenfor for å slå av to-trinns bekreftelse.

 1. Logg på Kontoadministrasjon på en tilkoblet enhet, og velg Sikkerhet.
 2. Ved siden av status for to-trinns bekreftelse velger du Rediger Deaktiver.
 1. Gå til Innstillinger > Brukere og kontoer > Sikkerhet.
 2. Velg To-trinns bekreftelse og sett Status til Inaktiv.
 1. Gå til Innstillinger > Kontoadministrasjon > Kontoopplysninger > Sikkerhet. 
 2. Velg To-trinns bekreftelse > Status – Inaktiv.

Slik bytter du til bekreftelse med godkjenningsapp

 1. Deaktiver to-trinns bekreftelse.

 2. Aktiver to-trinns bekreftelse på nytt, og velg ønsket bekreftelsesmetode.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre