CE-36485-6

Kan ikke gjenkjenne USB-lagringsenheten.

  • Sett USB-lagringsenheten helt inn i USB-porten.
  • Kontroller at USB-lagringsenheten er formatert med det støttede filsystemet (FAT eller exFAT).
  • Hvis meldingen «Denne USB-lagringsenheten kan ikke brukes» vises når du setter inn enheten i PS4, er det sannsynligvis en enhet som ikke støttes.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre