WS-37397-9

Kunne ikke koble til serveren.

Oppgi følgende:

  1. Sjekk PlayStation™Network-statussiden for å se om det er registrert nettverksfeil.
  2. Hvis det ikke er noen PSN-problemer og du får denne feilmeldingen, har IP-adressen din blitt blokkert for brudd på tjenestevilkårene og brukeravtalen for PSN. 
  3. Aktiviteten kan være forårsaket av et virus på enheten som er koblet til hjemmenettverket. Utfør en virusskanning på alle tilkoblede enheter.
  4. Hvis du trenger mer informasjon, kan du ta kontakt med Internett-leverandøren din. Internett-leverandøren din har allerede mottatt utfyllende informasjon. 
  5. Så snart problemet er løst, oppheves blokkeringen av Internett-leverandøren din automatisk.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre