Slik løser du NP-31739-3

Nedlasting av den siste oppdateringsfilen pågår fortsatt. Du må installere denne oppdateringsfilen for å bruke funksjonen.

 1. Vent til nedlastingen er ferdig. Du kan se fremdriften under Varslinger > Nedlasting
 2. Lukk programmet for å installere oppdateringsfilen.

  Tips for oppdatering av programmer:
 • Du kan automatisere nedlastingen av programoppdateringer hvis du har et PlayStation®Plus-abonnement og aktiverer følgende innstillinger.
  1. Innstillinger > Juster strømsparingsinnstillinger > Still inn funksjoner som er tilgjengelige i hvilemodus > Forbli koblet til Internett
  2. Innstillinger > System > Automatiske opp- og nedlastinger > Lagrede data og oppdateringsfil
 • Du kan også se etter en oppdateringsfil manuelt og starte nedlasting.
  1. Velg programmets ikon fra hjemskjermen.
  2. Trykk på OPTIONS-knappen på kontrollen, og velg Se etter oppdatering

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre