Slik løser du WS-37313-7

Det oppstod en feil ved tilknytting av YouTube-kontoen til PlayStation™Network.

  1. Klikk her og logg på Google-kontoen som er registrert på PlayStation®4-konsollen.
  2. Når du har logget inn, kan du gå til PlayStation™Network og velge Inndra tilgang.

På PS4™-konsollen:

  1. Gå til Innstillinger > Kontoadministrasjon > Koble til andre tjenester > YouTube > Logg på og tilknytt kontoen igjen.
  2. Gå til Varslinger > Opplastinger og prøv å laste opp videoen igjen.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre