WS-114298-5

Det kan hende at du ikke er online.

Det kan hende at denne feilen vises når du prøver å få tilgang til en onlinetjeneste, men ikke er online. Prøv følgende trinn:

  1. Sørg for at online spillemodus er valgt i spillet.
  2. Test Internett-tilkoblingen ved å gå til Innstillinger > Nettverk > Test Internett-tilkobling for å kontrollere at du er koblet til Internett. Se også gjennom og konfigurer nettverksinnstillingene på nytt om nødvendig.
  3. Det kan være et problem på serversiden. Sjekk PlayStation™Network-statussiden eller spillets nettsted for å se om det er registrert serverfeil, eller om det pågår vedlikehold.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre