E-8200002A

Kreditt- eller debetkortopplysningene er ugyldige.

Det ser ut til at kreditt- eller debetkortopplysningene som er lagret på kontoen, er ugyldige. Følg fremgangsmåten nedenfor:
  1. Gå til Innstillinger > Kontoadministrasjon > Kontoinformasjon > Lommebok > Faktureringsinformasjon  og kontroller at kredittkortopplysningene dine, inkludert utløpsdato, er oppgitt riktig.
  2. Kontroller at adresseopplysningene på kontoen er identiske med de som fremkommer på kontoutskriften fra kortutstederen.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre