Slik løser du WS-44369-6

Det kan hende at PlayStation™Network er under vedlikehold.

  1. Sjekk statussiden for PSN for eventuelle driftsavbrudd eller vedlikehold.
  2. Slå av PlayStation®4-konsollen, koble den fra strømuttaket, og start på nytt.
  3. Gå til Innstillinger > Nettverk > Test Internett-tilkobling.
    Endre nettverksinnstillingene om nødvendig.
  4. Slå av ruteren eller modemet, vent i minst fem minutter, og slå på enheten igjen.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre