CE-100006-7

Den eksterne lagringsstasjonen kan ikke gjenkjennes.

Prøv følgende:
  1. Oppdater systemprogramvaren til den nyeste versjonen.
  2. Hvis den eksterne lagringsstasjonen ikke kan gjenkjennes, må du koble fra den tilkoblede USB-kabelen og koble den til igjen.
    Hvis du bruker en USB-hub, må du fjerne den og koble USB-lagringsenheten direkte til PlayStation®5-konsollen.
  3. Den eksterne lagringsstasjonen må formateres hvis du vil bruke den som utvidet lagringsplass for første gang. Hvis du vil formatere den som utvidet lagringsplass, går du til Innstillinger > Lagring > Utvidet lagring.
  4. Hvis du ikke kan overføre alle dataene samtidig, kan du prøve å overføre innholdet individuelt.
  5. Kontroller om spilldataene kan installeres på den utvidede lagringsplassen ved å gå til veiledningen for utvidet lagring til PS5 nedenfor.
  6. Det kan ha oppstått et problem med den eksterne lagringsstasjonen. Prøv å bruke en annen lagringsenhet.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre