Slik løser du CE-37857-0

PlayStation®4-konsollen gjenkjenner ikke USB-lagringen.

  1. Koble til lagringsenheten.
  2. Hvis lagringsenheten er tilkoblet, men du ser denne feilen, kobler du den fra og kobler den til igjen.
  3. Velg Lyd/enheter > Slutt å bruke utvidet lagring på hurtigmenyen og koble til på nytt. Kontroller at du kobler til på nytt på en skikkelig måte.
  4. Sørg for at lagringsenheten er FAT- eller exFAT-formatert.
  5. Hvis du fremdeles har problemer, sjekker du «PS4®-konsoll: Ekstern HDD-støtte» for å få mer hjelp.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre