CE-33319-9

Kan ikke laste opp videoen/skjermbildet siden du har nådd grensen for tjenesten.

Se opplastingsretningslinjene til tjenesteleverandøren.

Hvis du bruker Dailymotion, må du lese deres opplastingsretningslinjer og prøve på nytt etter 24 timer.

Grenser per september 2015:

  • 96 opplastinger per dag
  • 2 timer med video per dag
  • 60 minutter per video