Slik løser du CE-41902-6

Den tilkoblede USB-lagringsenheten er ikke kompatibel med PlayStation®4-konsollen.

  1. Sørg for at USB-lagringsenheten oppfyller følgende krav.
  • Kapasitet på minimum 250 GB, maks. 8 TB.
  • Formatert som FAT eller exFAT
  • USB 3.0 eller nyere
  1. Hvis USB-lagringsenheten oppfyller disse kravene, kan du prøve å koble den til en annen USB-port på PS4™-konsollen.
  2. Prøv å bruke en annen USB-kabel hvis du har en.
  3. Koble til USB-lagringsenheten raskt og sikkert.
    Hvis du kobler til for sakte, kan det hende at USB-lagringsenheten ikke gjenkjennes. 

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre