Slik løser du SU-101337-5

Hvis denne feilen vises, kan det hende at PS5-konsollen ikke har startet opp riktig.

  1. Slå av PlayStation®5-konsollen, og trekk ut strømkabelen. Vent i fem minutter før du kobler strømkabelen til igjen, og deretter slår du på konsollen på nytt.
  2. Hvis konsollen ikke starter opp riktig, starter du PS5-konsollen i sikkerhetsmodus og velger 
    Tilbakestill PS5
    (Installer systemprogramvaren på nytt).
  3. Hvis problemet vedvarer, eller hvis sikkerhetsmodusen ikke kan startes opp, kan det hende at konsollen må repareres. Gå til PlayStation-reparasjoner.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre