SU-101337-5

Hvis denne feilen vises, kan det hende at PlayStation®5-konsollen ikke har startet opp riktig. 

Prøv følgende:

  1. Slå av PS5-konsollen, og koble fra strømkabelen. Vent i fem minutter før du kobler strømkabelen til igjen, og deretter slår du på konsollen på nytt.
  2. Hvis konsollen ikke starter opp riktig, starter du PS5-konsollen i sikkerhetsmodus og velger valg 7 Tilbakestill PS5 (Installer systemprogramvaren på nytt).
  3. Hvis problemet vedvarer, eller hvis sikkerhetsmodusen ikke kan startes opp, kan det hende at konsollen må repareres. Gå til PlayStation-reparasjoner.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre