SU-101337-5

Hvis denne feilen vises, kan det hende at PlayStation®5-konsollen ikke har startet opp riktig. 

Prøv følgende:

  1. Slå av PS5-konsollen, og koble fra strømkabelen. Vent i fem minutter før du kobler strømkabelen til igjen, og deretter slår du på konsollen på nytt.
  2. Hvis konsollen ikke starter opp riktig, starter du PS5-konsollen i sikkerhetsmodus og velger valg 7  Tilbakestill PS5 (Installer systemprogramvaren på nytt).
  3. Hvis problemet vedvarer, eller hvis sikkerhetsmodusen ikke kan startes opp, kan det hende at konsollen må repareres. Gå til Reparer og erstatt.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre