Κωδικοί σφαλμάτων

Κωδικοί σφαλμάτων

Υποστήριξη PlayStation

Οι πιο συνηθισμένοι κωδικοί σφαλμάτων του PlayStation

Λύσεις για τους κωδικούς σφαλμάτων στο PlayStation®5 και στο PlayStation®4.

CE-100005-6 Προέκυψε πρόβλημα με την ανάγνωση ενός δίσκου ή δεδομένων.

CE-100002-3 Η ενημέρωση της εφαρμογής απέτυχε.

CE-108255-1 Παρουσιάστηκε σφάλμα στην εφαρμογή.  

NP-102946-2 Εγκαταστήστε το πιο πρόσφατο αρχείο ενημέρωσης. 

CE-107857-8 Προέκυψε πρόβλημα με τη φόρτωση της εφαρμογής. 

CE-100028-1 Δεν υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος στον SSD. 

CE-106485-4 Ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με την ανάγνωση του λογισμικού συστήματος ή των δεδομένων. 

NW-102311-8 Παρουσιάστηκε σφάλμα επικοινωνίας. 

WS-116521-6 Αυτή η υπηρεσία βρίσκεται προς το παρόν υπό συντήρηση. 

CE-107750-0 Προέκυψε σφάλμα συστήματος. 

CE-34878-0 Προέκυψε σφάλμα στην εφαρμογή. 

CE-30005-8 Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την πρόσβαση στη μονάδα σκληρού δίσκου ("HDD") ή τη μονάδα Blu-ray/DVD. 

CE-36329-3 Παρουσιάστηκε σφάλμα με το λογισμικό συστήματος. 

NP-34957-8 Σφάλμα επικοινωνίας με τον διακομιστή. 

SU-30746-0 Η ενημέρωση του λογισμικού συστήματος απέτυχε. 

CE-32894-6 Χάθηκε η σύνδεση με τον διακομιστή. 

WS-43709-3 Ελέγξτε την ημερομηνία λήξης της πιστωτικής σας κάρτας. 

NP-36006-5 Τα δεδομένα των τροπαίων σας μπορεί να είναι κατεστραμμένα. 

SU-41350-3 Δεν είναι δυνατή η αναγνώριση του αρχείου ενημέρωσης. 

WS-37469-9 Δεν είναι δυνατή η σύνδεση στον διακομιστή. 

Δεν βρήκατε τον κωδικό σφάλματος;  

Πατήστε ένα από τα παρακάτω για να μάθετε περισσότερα ή να αναζητήσετε τον κωδικό σφάλματος απευθείας στη γραμμή αναζήτησης.