NW-31246-6

Οι ρυθμίσεις DNS δεν είναι έγκυρες.

  1. Επανεκκινήστε το σύστημα PlayStation 4 για ανανέωση της σύνδεσης δικτύου.
  2. Επιλέξτε διαδοχικά [Settings] (Ρυθμίσεις) > [Network] (Δίκτυο) > [Test Internet Connection] (Δοκιμή σύνδεσης στο Internet).
  3. Αν για το στοιχείο [IP Address Settings] (Ρυθμίσεις διεύθυνσης IP) ή [DNS Settings] (Ρυθμίσεις DNS), κατά τη ρύθμιση της σύνδεσης Internet για το PlayStation 4, επιλέξατε [Manual] (Μη αυτόματα), βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία [Primary DNS] (Κύριο DNS) και [Secondary DNS] (Δευτερεύον DNS) έχουν οριστεί σωστά.
Σε άλλες περιπτώσεις, το σύστημα μπορεί να μην έχει αποκτήσει μια διεύθυνση IP ή οι ρυθμίσεις DNS μπορεί να άλλαξαν. Για περαιτέρω βοήθεια, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου.