Χαρακτηρισμοί καταλληλότητας στο PlayStation

Χαρακτηρισμοί καταλληλότητας στο PlayStation

Μάθετε περισσότερα για τους διάφορους χαρακτηρισμούς καταλληλότητας για τα παιχνίδια PlayStation, τα Blu-Ray Disc™ και τα βίντεο DVD.

Τι είναι οι χαρακτηρισμοί καταλληλότητας;

Οι χαρακτηρισμοί καταλληλότητας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα περιεχόμενα ενός παιχνιδιού, ώστε να γνωρίζετε ποια είναι κατάλληλα για το παιδί σας. Φροντίστε να ελέγξετε τον χαρακτηρισμό καταλληλότητας πριν αφήσετε το παιδί σας να παίξει. Δείτε πώς μπορείτε να ελέγξετε τους χαρακτηρισμούς καταλληλότητας για τα εξής:

Όταν επιλέγετε το περιεχόμενο στο PlayStation™Store, η οθόνη λεπτομερειών περιέχει τον χαρακτηρισμό καταλληλότητας.

Η συσκευασία του παιχνιδιού έχει ετικέτα με τον χαρακτηρισμό καταλληλότητας.

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις γονικού ελέγχου για να προσαρμόσετε την εμπειρία του παιδιού σας ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδο ωριμότητάς του. Για να διασφαλίσετε μια διασκεδαστική εμπειρία στο PlayStation:

  • Να ελέγχετε τους χαρακτηρισμούς καταλληλότητας των παιχνιδιών πριν τα αγοράσετε. 

  • Ρυθμίστε τον γονικό έλεγχο στην κονσόλα, πριν να αφήσετε το παιδί σας να παίξει. 

  • Ρυθμίστε έναν ξεχωριστό λογαριασμό για κάθε παιδί, χρησιμοποιήστε μια ακριβή ημερομηνία γέννησης και ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις γονικού ελέγχου. Θα πρέπει να δημιουργήσετε πρώτα τον δικό σας λογαριασμό. 

  • Να παρακολουθείτε και να συμμετέχετε στο παιχνίδι του παιδιού σας στο PlayStation και στο Διαδίκτυο.

Πώς αποφασίζονται οι χαρακτηρισμοί καταλληλότητας για τα παιχνίδια και τις ταινίες;

Για το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου PlayStation, ο χαρακτηρισμός καταλληλότητας πραγματοποιείται από έναν ανεξάρτητο φορέα. Ο λόγος είναι ότι τα παιχνίδια και οι ταινίες πιθανόν να περιέχουν βία, γυμνό ή παραστατικές εικόνες σεξουαλικού περιεχομένου, στοιχεία τα οποία είναι κατάλληλα μόνο για άτομα από μια συγκεκριμένη ηλικία και άνω.

Οι χαρακτηρισμοί καταλληλότητας κατηγοριοποιούνται βάσει του κατάλληλου εύρους ηλικιών για το συγκεκριμένο περιεχόμενο. Ορισμένα συστήματα χαρακτηρισμού καταλληλότητας περιλαμβάνουν επίσης μικρές εικόνες (οι οποίες ονομάζονται σημάνσεις) ή επιπλέον γραπτές συμβουλές. Αυτές οι εικόνες υποδεικνύουν τους τύπους περιεχομένου που εμφανίζονται στο προϊόν, όπως χυδαία γλώσσα ή βία.

Πολλά παιχνίδια και ταινίες είναι κατάλληλα για όλες τις ηλικίες. Ωστόσο, πριν να αγοράσετε προϊόντα PlayStation από ένα κατάστημα ή από το PlayStation™Store, θα πρέπει να ελέγχετε πάντα τον χαρακτηρισμό καταλληλότητας και τις σημάνσεις.

Οι χαρακτηρισμοί καταλληλότητας που ισχύουν για τα παιχνίδια δεν έχουν καμία σχέση με τον βαθμό δυσκολίας του παιχνιδιού.

Ρυθμίσεις γονικού ελέγχου στις κονσόλες PlayStation

Να χρησιμοποιείτε πάντα τις ρυθμίσεις γονικού ελέγχου για να διαχειρίζεστε την εμπειρία του παιδιού σας στο PlayStation. Αυτό πρέπει να γίνει πριν του επιτρέψετε να παίξει για πρώτη φορά.

Το παιδί σας μπορεί να απολαύσει την κονσόλα PlayStation χωρίς να συνδεθεί στο Διαδίκτυο, ωστόσο πολλά προϊόντα προσφέρουν δυνατότητες παιχνιδιού σε σύνδεση και ορισμένα δεν λειτουργούν χωρίς αυτές. Δώστε στο παιδί σας συμβουλές για την ασφαλή περιήγηση στο Διαδίκτυο και συζητήστε μαζί του για την εμπειρία του.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης