Χαρακτηρισμοί καταλληλότητας στο PlayStation®

Χαρακτηρισμοί καταλληλότητας στο PlayStation®

Μάθετε περισσότερα για τους διάφορους χαρακτηρισμούς καταλληλότητας για τα παιχνίδια PlayStation, το Blu-Ray Disc™ και το βίντεο DVD.

Χρησιμοποιήστε τον γονικό έλεγχο για να προσαρμόσετε την εμπειρία του παιδιού σας, ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδο ωριμότητάς του. Για να διασφαλίσετε ότι θα έχει μια διασκεδαστική εμπειρία στο PlayStation:

  • Ελέγχετε τους χαρακτηρισμούς καταλληλότητας των παιχνιδιών πριν τα αγοράσετε. 

  • Ρυθμίστε τον γονικό έλεγχο στην κονσόλα, πριν να αφήσετε το παιδί σας να παίξει. 

  • Ρυθμίστε έναν ξεχωριστό λογαριασμό για κάθε παιδί, χρησιμοποιήστε μια ακριβή ημερομηνία γέννησης και ενεργοποιήστε τον γονικό έλεγχο. Θα πρέπει να δημιουργήσετε πρώτα τον δικό σας λογαριασμό. 

  • Παρακολουθείτε και συμμετέχετε στο παιχνίδι του παιδιού σας στο PlayStation και online.

Χαρακτηρισμοί καταλληλότητας για παιχνίδια και ταινίες στο PlayStation

Για το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου PlayStation, ο χαρακτηρισμός καταλληλότητας πραγματοποιείται από έναν ανεξάρτητο φορέα. Ο λόγος είναι ότι τα παιχνίδια και οι ταινίες πιθανόν να περιέχουν βία, γυμνό ή παραστατικές εικόνες σεξουαλικού περιεχομένου, στοιχεία τα οποία είναι κατάλληλα μόνο για άτομα από μια συγκεκριμένη ηλικία και άνω.

Οι χαρακτηρισμοί καταλληλότητας κατηγοριοποιούνται βάσει του κατάλληλου εύρους ηλικιών για το συγκεκριμένο περιεχόμενο. Ορισμένα συστήματα χαρακτηρισμού καταλληλότητας περιλαμβάνουν επίσης μικρές εικόνες (οι οποίες ονομάζονται σημάνσεις) ή επιπλέον γραπτές συμβουλές. Αυτές οι εικόνες υποδεικνύουν τους τύπους περιεχομένου που εμφανίζονται στο προϊόν, όπως χυδαία γλώσσα ή βία.

Πολλά παιχνίδια και ταινίες είναι κατάλληλα για όλες τις ηλικίες. Ωστόσο, πριν να αγοράσετε προϊόντα PlayStation από ένα κατάστημα ή από το PlayStation™Store, θα πρέπει να ελέγχετε πάντα τον χαρακτηρισμό καταλληλότητας και τις σημάνσεις.

Οι χαρακτηρισμοί καταλληλότητας που ισχύουν για τα παιχνίδια δεν αφορούν στον βαθμό δυσκολίας του παιχνιδιού.

Γονικός έλεγχος σε συστήματα PlayStation

Χρησιμοποιείτε πάντα τον γονικό έλεγχο, για να διαχειρίζεστε την εμπειρία του παιδιού σας στο PlayStation. Αυτό πρέπει να γίνεται πριν του επιτρέψετε να παίξει για πρώτη φορά.

Το παιδί σας μπορεί να απολαύσει το σύστημα PlayStation χωρίς να συνδεθεί στο Διαδίκτυο, ωστόσο πολλά προϊόντα προσφέρουν δυνατότητες παιχνιδιού σε σύνδεση και ορισμένα δεν λειτουργούν χωρίς αυτές. Δώστε στο παιδί σας συμβουλές για την ασφαλή περιήγηση στο Διαδίκτυο και συζητήστε μαζί του για την εμπειρία του.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης