Εγχειρίδια PlayStation®

Υποστήριξη PlayStation

PlayStation®5

Για να δείτε τον Οδηγό χρήσης για την κονσόλα PlayStation®5, μεταβείτε στην αρχική οθόνη της κονσόλας PS5 και επιλέξτε 

Ρυθμίσεις > Οδηγός και συμβουλές, υγεία και ασφάλεια και άλλες πληροφορίες > Οδηγός και συμβουλές > Οδηγός χρήσης.

 

PlayStation®VR2

PlayStation®4

PlayStation®TV

Ένας διαδικτυακός οδηγός με λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το σύστημα και τον τρόπο χρήσης του.

PlayStation®3

Ένας διαδικτυακός οδηγός με λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το σύστημα και τον τρόπο χρήσης του.